Strooiroutes voormalige gemeente Bedum

Bij gewone gladheid (opvriezen en lichte sneeuwval) is de eerste uitruk om 05.00 uur en niet later dan 22.30 uur (einde strooitijd circa 24.00 uur).

Wat u moet weten

Aanhoudende gladheid

Naast de wegen die al gestrooid worden bij gewone gladheid strooien we zo mogelijk ook de woonstraten zonder (volledige) voetpaden. De strooiwagens rijden voor die wegen uit om 07.45 uur.

Extreme omstandigheden

Bij aanhoudende sneeuwval gaan we over op strooien in combinatie met sneeuwruimen. In het uiterste geval strooien we tijdelijk alleen de doorgaande routes; zodra het verantwoord is worden ook de overige routes gestrooid.

Prioriteiten

Prioriteit 1 zijn de hoofdwegen, de belangrijke ontsluitingswegen en de busroutes. De gemeente strooit deze wegen zoveel mogelijk preventief, tussen 05:00 en 24:00 uur. Prioriteit 2 en 3 zijn de overige ontsluitingswegen en voetpaden bij scholen, zorgcomplexen etc.. Deze strooien we op werkdagen tussen 07:45 en 16:30 uur.

Prioriteit 1 heeft altijd voorrang. Prioriteiten 2 en 3 worden alleen in de dagdienst gestrooid als prioriteit 1 onder controle is.

Strooiroutes

Welke straten er precies worden gestrooid kunt u lezen in de bijlage: Strooiroutes voormalige gemeente Bedum.pdf (844 kB).