Geboorte aangeven

U geeft de geboorte van uw kind aan in de gemeente waar het is geboren. Is dit in de gemeente Het Hogeland, dan geeft u de geboorte binnen 3 dagen aan in een van de gemeentehuizen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

  • Geldige identiteitsbewijzen (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) van de moeder en van de vader of duo-moeder.
  • Uw trouwboekje of partnerschapsboekje als u graag wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven.
  • Indien van toepassing het uittreksel van de erkenning ongeboren kind en de akte van naamskeuze.

Wat u moet weten

  • De vader of (duo)moeder doet aangifte. Als dit door omstandigheden niet kan, is het mogelijk dat iemand anders aangifte doet. Informatie hierover vindt u op Rijksoverheid.nl.
  • Kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.
  • De aangifte van geboorte van uw kind kost niets. 

Uiterlijke dag geboorteaangifte

Uw kind is geboren op Aangifte uiterlijk
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als alle 3 de dagen na de geboorte op een feestdag of in het weekend vallen, dan doet u aangifte op de eerstvolgende werkdag.