Erkennen kind

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn dan moet u het kind erkennen. Hiervoor maakt u een afspraak.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf (de erkenner).
 • Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.
 • Als het kind in een andere gemeente is geboren: de geboorteakte.

Wat u moet weten

 • Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:
  • Het kind krijgt wederzijds erfrecht.
  • Er ontstaat een onderhoudsplicht tussen u en uw kind.
  • Het kind kan uw achternaam krijgen.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. Kinderen die u en de moeder hierna krijgen hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest dan krijgt het kind de achternaam van de moeder.
 • U moet 16 jaar of ouder zijn om een kind te kunnen erkennen.
 • U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen, bijvoorbeeld omdat u bloedverwant bent.

Wanneer kunt u uw kind erkennen

U kunt uw kind erkennen:

 • tijdens de zwangerschap. Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder;
 • tijdens de geboorteaangifte;
 • op een later moment. Vanaf 12 jaar heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder. Na 16 jaar is alleen toestemming van het kind nodig.

Ouderlijk gezag

Bij erkenning van een kind krijgt u niet automatisch het ouderlijk gezag. Dit vraagt u na de geboorte aan bij de rechtbank. De Rijksoverheid geeft meer informatie over het ouderlijk gezag en de erkenning van een kind.

Kosten

Geen