Begraven in voormalige gemeente Bedum

Begraafplaatsen

 • Bedum: Schoolstraat
 • Noordwolde: Noordwolderweg
 • Onderdendam: Stadsweg
 • Westerdijkshorn: Westerdijkshorn, Bedum
 • Zuidwolde: Noordwolderweg

Kosten

Grafrecht begraafplaats in Bedum

 • 1-diep graf € 2.796,50
 • 2-diep graf € 5.601,35
 • kindergraf € 1.400,30
 • urnengraf € 1.400,30

Grafrecht begraafplaats in Zuidwolde

 • graf, niet zijnde een kindergraf € 2.355,60
 • kindergraf € 1.177,80
 • urnengraf € 1.177,80

Grafrecht begraafplaats in Onderdendam, Noordwolde of Westerdijkshorn

 • graf, niet zijnde een kindergraf € 1.965,80
 • kindergraf € 974,05
 • urnenruimte € 974,05

Verlengen grafrecht

 • Grafrecht verlengen met 10 jaar kost ene derde van het bedrag van de grafrechten

Begraven of bijzetten asbus

 • begraven overledene van 12 jaar of ouder: € 289,70
 • begraven overleden kind beneden één jaar: € 66,45
 • begraven overleden kind beneden 12 jaar maar ouder dan één jaar: € 156,55
 • bijzetten asbus in een graf: € 68,65
 • begraven op zaterdag: het te betalen bedrag wordt verhoogd met € 156,55

Grafbedekking

 • aanleg van een grafkelder € 68,65;
 • plaatsen van een gedenkteken op één graf € 68,65;
 • als het gedenkteken een oppervlakte van meer dan één graf heeft, wordt de kosten voor elk graf meer verhoogd met € 28,85.

Onderhoud van graven door de gemeente

 • gedenkteken op één graf uitgegeven voor 01-02-2006: € 28,85 per jaar
 • gedenkteken met een oppervlakte van meer dan één graf: voor elk graf meer € 14,35 per jaar
 • afkoop onderhoud door de gemeente voor de resterende looptijd van uw grafrechten: (aantal jaren waarvoor u onderhoud aanvraagt) maal € 28,85, gedeeld door 4