Met de buurt energie besparen

Samen met de buurt energie besparen

Wilt u met uw dorp of buurt zelf duurzame energie opwekken? Meld u dan bij de gemeente. Bijvoorbeeld  met plannen voor een klein zonnepark. Of een windmolen die een dorp of buurt van energie kan voorzien.

De gemeente beoordeelt de plannen op haalbaarheid. We helpen bij locatiekeuze en adviseren over benodigde vergunningen. Ook regelen we afstemming met de netbeheerder en de provincie.

Belangrijkste voorwaarden

  • het plan:
    • past bij de energievraag van dorp of buurt
    • past bij de structuur en omvang van dorp of buurt
    • heeft voldoende draagvlak onder de inwoners
  • het dorp betaalt voor minstens 50%. Of de opbrengsten komen voor minstens 50% ten goede aan de inwoners

Meer informatie: Beleid voor kleinschalige duurzame energieopwekking (pdf, 5.925 kB)