Meerkoet, Bedum

Meerkoet maakt deel uit van het plan Ter Laan 4 en ligt aan de noordoostzijde van het dorp Bedum. Het plan heeft een open, groene, speelse opzet. Er is veel ruimte voor waterpartijen, parkjes en plantsoenen en speelgelegenheid voor kinderen. In de wijk worden verschillende woningtypen gerealiseerd: vrijstaand, halfvrijstaand en 'rijtjes'.

Vrije sector kavels

De gemeente verkoopt kavels voor vrijstaande woningen. De koper kan zelf zijn bouwplan regelen. U kunt de tekeningen van de kavels verderop op deze pagina inzien. Hier staat ook de prijslijst, een overzichtstekening van kavels die nog beschikbaar zijn en meer informatie.

Optie nemen

  • Belangstellenden kunnen voor 3 maanden een optie nemen op een kavel door het optieformulier te gebruiken.
  • Een optie kan eenmalig met 1 maand worden verlengd.
  • De optie gaat in op het moment dat betaling van € 150,- administratiekosten door de gemeente is ontvangen
  • Als een andere gegadigde tijdens de optieperiode een schriftelijk verzoek tot directe koop van de kavel indient, krijgt de optiehouder 2 weken bedenktijd om tot koop te besluiten.
  • Als dit verzoek binnenkomt in de verlengde optieperiode, dan is de bedenktermijn 1 week.

Bebouwingsvoorschriften

Het bestemmingsplan Ter Laan 4 en het bijbehorend beeldkwaliteitplan geeft voorschriften over de bebouwing van de kavels. Als u bouwplannen heeft of vragen over deze bouwvoorschriften kunt u contact opnemen met de gemeente.

    Downloads