De Laan Zuid - Warffum

In het plan De Laan Zuid in Warffum zijn in totaal 64 kavels beschikbaar voor verkoop aan particulieren. Een deel daarvan is klaar voor uitgifte en daarvan zijn er nog kavels beschikbaar. Op 8 kavels heeft Woningstichting De Delthe 2-onder-1-kapwoningen gerealiseerd.

Ligging en prijzen

U kunt een tekening met kavelnummers en een overzicht met oppervlaktes en prijzen van het plan De Laan Zuid hieronder downloaden. Hierin staat ook welke kavels nog beschikbaar zijn. Mogelijk wordt De Laan Zuid in de toekomst nog uitgebreid in zuidelijke richting. Hiermee is bij de inrichting van het plan rekening gehouden.

Bebouwing

De Laan Zuid moet een groene wijk worden, die tussen het dorp en het open landschap ligt. Om het landelijke karakter te bereiken, worden eisen gesteld aan de architectuur van de woningen. Uitgangspunt is de streekeigen Noord-Groningse architectuur: een robuuste en eenvoudige bouwstijl met langgerekte woonhuizen en verticaal vormgegeven gevels en kozijnen. In het beeldkwaliteitsplan staan de spelregels voor de bebouwing.

Uitgifte van kavels

De kavels worden uitgegeven volgens het vastgestelde verkavelingsplan. De kavels kunnen niet groter, kleiner of samengevoegd worden uitgegeven. Per kavel mag maximaal één woning worden gebouwd. De uitgifte van de kavels gebeurt op volgorde van binnenkomst van het verzoek tot koop of optie. U kunt een verzoek tot koop of optie doen met het formulier onderaan de pagina.

Voorwaarden voor koop of optie

  • Bij directe koop van een kavel doet u een aanbetaling van 10%.
  • Bij het nemen van een optie betaalt u een optievergoeding van 0,5 % van de koopsom. Deze optievergoeding wordt later verrekend bij de aankoop van het perceel.
  • Binnen 3 maanden na de koop komt u met een schetsplan voor de te bouwen woning.
  • Het schetsplan moet voldoen aan de gestelde eisen in het beeldkwaliteitsplan. U kunt advies vragen aan een coördinerend architect, die wordt aangesteld door de gemeente.

Als u (nog) niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, dan kan de termijn van 3 maanden in overleg worden verlengd. Voldoet u daarna nog niet aan de voorwaarden, dan vervalt de koop of optie. De aanbetaling of optievergoeding kunt u dan niet meer terugkrijgen.

Downloads

Meer informatie

Bel of mail voor meer informatie met de gemeente.