Op deze pagina:

Partijnaam registreren

Als u met een politieke partij wilt meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen dan moet u een partijnaam laten registreren. Dat kon tot 21 december 2021. Als de naam wordt goedgekeurd dan mag u een lijst met kandidaten inleveren.

Regels

Het moet om een politieke partij gaan die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. 

Wij kunnen de partijnaam afwijzen om de volgende redenen:

  • In strijd met de openbare orde.
  • Lijkt teveel op een naam die al geregistreerd is.
  • Op een andere manier misleidend voor de kiezer.
  • Bestaat uit meer dan 35 letters of andere tekens.
  • Lijkt teveel op een naam die verboden is verklaard.

Kosten

Voor de registratie betaalt u € 112,50. U krijgt dit terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert. Maak het geld op zijn laatst over op maandag 20 december 2021. Gebruik daarbij deze gegevens:

  • IBAN: NL34BNGH0285176153
  • Op naam van: Gemeente Het Hogeland
  • Omschrijving: 'Registratie politieke groepering ’ + de naam van uw politieke partij.

U krijgt van ons een bewijs van betaling.

Al eerder geregistreerd

Bent u al geregistreerd voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale Staten? Dan hoeft u zich voor de gemeenteraadsverkiezingen niet opnieuw te laten registreren. 

Nieuwe plaatselijke partijen

Bent u een plaatselijke afdeling van een landelijke partij? En voegt u achter de landelijke partijnaam de gemeentenaam toe? Dan moet u de partijnaam wel laten registreren bij het centraal stembureau.

Plaatselijke politieke partijen die niet eerder zijn geregistreerd moeten in ieder geval een verzoek om registratie doen.

Wijziging naam politieke partij

Bent u als politieke partij al geregistreerd en wilt u onder een andere naam verder gaan? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar het centraal stembureau om de naam te wijzigen.

Zorg dat het uiterlijk maandag 20 december 2021 binnen is. Hiervoor hoeft u niet te betalen. U moet wel een nieuw uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel meesturen.

Meer informatie

Kijk op de website van de Kiesraad.