Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen? Met uw stempas kunt u een andere kiezer uit Het Hogeland machtigen om voor u te stemmen. Woont de gemachtigde in een andere gemeente? Regel het dan met een schriftelijke volmacht. Elke kiezer mag maximaal 3 volmachten aannemen. De gemachtigde moet uw stem gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.

Met uw stempas

Degene die voor u gaat stemmen moet in de gemeente Het Hogeland wonen.

 • Vul op de achterkant van uw stempas de gevraagde gegevens in en zet uw handtekening erop. De stempassen worden ongeveer 2 weken voor de verkiezingen bezorgd.
 • Degene die voor u gaat stemmen moet uw stempas ook ondertekenen.
 • Geef uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs aan de persoon die voor u gaat stemmen. Dat kan ook een goed leesbare afbeelding hiervan zijn op een smartphone.
 • De gemachtigde moet gelijktijdig voor u én zichzelf stemmen. De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
  • zijn of haar eigen stempas;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
  • uw volmacht;
  • een kopie van uw identiteitsbewijs.

Met een schriftelijke volmacht

Een schriftelijke volmacht gebruikt u als u iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Het Hogeland woont. U kunt de schriftelijke volmacht online aanvragen met uw DigiD inlogcode.

Liever niet online aanvragen? Gebruik dan het Aanvraagformulier machtiging om iemand anders voor u te laten stemmen (PDF, 330KB).

 • Uzelf én de gemachtigde moeten het formulier ondertekenen.
 • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 bij de gemeente zijn. Stuur het naar gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen. Of mail het naar gemeente@hethogeland.nl.
 • Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs per post. Met dit volmachtbewijs kan hij of zij voor u stemmen.
 • De gemachtigde neemt het volgende mee naar het stembureau:
  • zijn of haar eigen stempas;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs;
  • het volmachtbewijs.