Collegeprogramma

'Doar gruit en bluit!’ is het collegeprogramma van de gemeente Het Hogeland. In 7 zogenaamde sleutelopgaven beschrijft het college van burgemeester en wethouders de doelen voor de jaren 2019 – 2022.