Collegeprogramma

'Doar gruit en bluit!’ is het collegeprogramma van de gemeente Het Hogeland. In 7 zogenaamde sleutelopgaven beschrijft het college van B&W de bestuurlijke ambities voor de jaren 2019 – 2022.