Bestemmingsplannen in procedure

Bekijk de bestemmingsplannen die momenteel in procedure zijn.

De Marne

Buitengebied De Marne

Actualisatie van het bestemmingsplan uit 2008. Bevat nieuwe regels voor gebruik en inrichting van gronden en oprichten van bouwwerken in het buitengebied van de voormalige gemeente De Marne.

 

Uitbreiding Heiploeg Zoutkamp

Garnalenleverancier Heiploeg in Zoutkamp wil de diepvriescapaciteit en de productieruimte uitbreiden. Om dit mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

 

Lauwersoog Waddenkwartier - werelderfgoedcentrum Waddenzee

In het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog wordt het Werelderfgoedcentrum gerealiseerd; een bezoekerscentrum voor Waddenzee en Lauwersmeergebied, waar ook het Zeehondencentrum een plek krijgt. Daarnaast is er ruimte voor een hotel, horeca en andere toeristische functies.

 

Projectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum

Stichting Het Groninger Landschap wil het gebied Deikum tussen het Lauwersmeer en de Eemshaven inrichten als binnendijks brakwatergebied (menging van zoetwater en zeewater). Eerder is zoetwater in het gebied gebracht om de groei van bijvoorbeeld bloembollen en pootaardappelen te bevorderen. Om de brakwatervegetatie in het gebied niet verloren te laten gaan is een projectomgevingsvergunning Brakwatergebied Deikum opgesteld.

 

Bedum

Zuivelpark Bedum

FrieslandCampina bereidt de uitbreiding van de locatie in Bedum voor. Dat is nodig om aan de groei van het aanbod aan rauwe melk en de vraag van melkproducten te voldoen. Dit bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van de locatie.

 

Eemsmond

Bestemmingsplan Uithuizen Maarweg

Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) heeft plannen om aan de Maarweg in Uithuizen 22 grondgebonden woningen en 8 starterswoningen te realiseren.

 

Winsum

Kortsluiting N361 en Onderdendamsterweg Winsum

Plan voor realisering van een directe verbinding van de N361 met de Onderdendamsterweg. De verbinding komt direct ten noorden van en aansluitend aan de bebouwing van Obergum.

 

De Streekweg 16 Den Andel

Plan voor bouw duurzaam huis in de tuin bij de bestaande woning. 

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen