Vertrokken onbekend waarheen

Publicatiedatum:
dinsdag 21 juli 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatieVertrokken onbekend waarheen

 

Beslissing op grond van artikel 2.22 van de Wet BRP

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) als ingezetene van de gemeente Het Hogeland staan ingeschreven. De personen worden uitgeschreven met als reden ‘verblijfplaats onbekend’. Vanaf de datum van het besluit zijn ze niet meer actueel ingeschreven in Nederland.

Naam

Geboortedatum

Laatst bekend adres

Datum besluit

Mevr. D.J. Linnanen

11-08-1995

Broeksterweg 24A Pieterburen

13-07-2020

De heer H.E. Nienhuis

22-09-1979

Jodengang 16 Eenrum

13-07-2020

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven? Neem dan contact op met team Gegevenshuis van de gemeente Het Hogeland via BRP@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-345 88 88.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Dit kan binnen zes weken vanaf de dag na de datum van deze publicatie. Vermeld in het bezwaarschrift uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Richt uw bezwaarschrift aan burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Waarom deze bekendmaking

De gemeente moet ervoor zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn.