Beleid Werving en Selectie

Publicatiedatum:
dinsdag 14 juli 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beleidsregels
Beleid Werving en Selectie
 
Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 19-06-2015
Datum inwerkingtreding: 01-11-2013
Wervingsprocedure
Deze wervingsprocedure is bedoeld voor de korte termijn in afwachting van vastgesteld wervingsbeleid. De procedure is van toepassing op het werven van medewerkers die in dienst treden bij de Omgevingsdienst. Op detachering van medewerkers uit latende en andere organisaties is de procedure niet van toepassing.
 • -
  Het afdelingshoofd doet een voorstel aan het MT over de invulling van vrij(komend)e formatie;
 • -
  Na bespreking in het MT en instemming van de directeur kan de wervingsprocedure worden gestart;
 • -
  P&O stelt in overleg met het afdelingshoofd en de teamleider de vacaturetekst op;
 • -
  P&O organiseert in samenwerking met de personeelsadministratie de procedure (denk aan o.a. ontvangst brieven, organiseren gesprekken, afhandeling). Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de procedure;
 • -
  De volgorde van werven is als volgt:
  • 1.
   Medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen met een vast dienstverband;
  • 2.
   Medewerkers met een tijdelijk dienstverband bij de Omgevingsdienst en medewerkers van de latende organisaties;
  • 3.
   Extern;
De directeur kan gemotiveerd afwijken van deze wervingsvolgorde. Indien dit aan de orde is, informeert hij de BOR.
 • -
  Indiensttreding bij de Omgevingsdienst is uitgangspunt. Varianten als inhuur en pay-roll constructies zullen terughoudend en goed onderbouwd worden toegepast;
 • -
  De sollicitatiegesprekken worden gevoerd door een sollicitatiecommissie. Van deze commissie maken deel uit: het afdelingshoofd, de teamleider, een vertegenwoordiger van P&O, een afvaardiging van het personeel.