Besluit Arbeidsvoorwaardenregelingen Omgevingsdienst Groningen

Publicatiedatum:
dinsdag 20 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Besluit Arbeidsvoorwaardenregelingen Omgevingsdienst Groningen
 
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen,
besluiten:
  • gelet op art 29 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen;
  • gelet op artikel 25, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen en het besluit van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2015;
  • gelet op de bereikte overeenstemming met de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 21-05-2015;
 
Artikel I tot het vaststellen van de navolgende regelingen, zoals deze zijn bijgesloten bij dit besluit:
1.Bezoldigingsregeling Omgevingsdienst Groningen (bijlage 1)
 
Artikel II Lokale Vaststellen wijziging CAR UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg
1.LOGA brief van 23 juni 2015 met kenmerk ECWGO/U201501087 Lbr: 15/052 CvA/LOGA 15/10 (bijlage 2)
 
Artikel III tot het vaststellen van de ingangsdatum van de regelingen:
  • 1.
    Voor de bezoldigingsregeling, na publicatie, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2013;
  • 2.
    De wijzigingen CAR UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg, na publicatie, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.
Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
op 18 september 2015.
de voorzitter, de secretaris,