Besluit uitbetaling eenmalige uitkering conform LOGA afspraak

Publicatiedatum:
dinsdag 20 oktober 2015
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking
Besluit uitbetaling eenmalige uitkering conform LOGA afspraak
 
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen,
 • gelet op art 29 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen;
 • gelet op artikel 25, tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen en het besluit van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2015;
 
Besluit:
 • 1.
  de eenmalige uitkering van 1 oktober 2015 (0,74%) en de eenmalige uitkering van 1 juli 2016 (0,74%) te betalen overeenkomstig de LOGA brief van 13 juli 2015 (kenmerk ECWGO/U201501192, Lbr. 15/057, CVA/ LOGA 15/11)
 • 2.
  de eenmalige uitkering van 1 juli 2016 wordt omgezet in een structurele salarisverhoging als vóór 1 juli 2016 een nieuwe cao Gemeenten is afgesloten (LOGA brief van 13 juli 2015 kenmerk ECWGO/U201501192, Lbr. 15/057, CVA/ LOGA 15/11)
 • 3.
  De besluiten 1 en 2 treden, na publicatie, inwerking.
 
Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen
op 18 september 2015.
de voorzitter, de secretaris,