Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Publicatiedatum:
dinsdag 5 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit

 

met ingang van 1 januari 2019 aan te wijzen als invorderingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet:

 

  • mevrouw C.F.M. Veltman, Team Financiële administratie & Belastingen,

 

en als diens plaatsvervanger:

 

  • mevrouw G. Smedinga, Team Financiële administratie & Belastingen.

 

 

Genoemde personen zijn op grond van artikel 255 juncto artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet tevens aangewezen voor de verlening van kwijtschelding.

 

Het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 29 januari 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris.