Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Publicatiedatum:
dinsdag 5 februari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekking

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;

 

gelet op artikel 231 van de Gemeentewet, alsmede artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

 

besluit

 

met ingang van 1 januari 2019 aan te wijzen als:

 

heffingsambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en WOZ-ambtenaar in de zin van artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ, alsmede belast met de uitvoerende bevoegdheden in het kader van de Wet WOZ:

 

  • mevrouw G. Smedinga, Team Financiële administratie & Belastingen;

 

en als diens plaatsvervanger:

 

  • mevrouw C.F.M. Veltman, Team Financiële administratie & Belastingen;

 

Genoemde personen zijn op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel c, tevens aangewezen voor de verzending van aanslagbiljetten.

 

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 29 januari 2019

H.J. Bolding, burgemeester

P.P.M. van Vilsteren, secretaris.