Gemeentenieuws 14 oktober 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 16 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeentenieuws 14 oktober 2020

Bericht van de burgemeester

De wereld om ons heen verandert snel. Nog maar kort geleden was iemand met een mondkapje in de supermarkt bijna een bezienswaardigheid. Nu is dat bijna ‘het nieuwe normaal’. Dat is een goede ontwikkeling. We moeten ons wapenen tegen een virus dat ons meer en meer in de greep krijgt. Afstand houden, handen wassen én een mondkapje dragen: als dat consequent gebeurt, winnen we de strijd.

Als ik dit schrijf, dreigen weer drastische maatregelen. Met mogelijk gevolgen voor het openbaar vervoer, de horeca en de sport. Aan onze sportverenigingen heeft het niet gelegen. Die deden en doen voortreffelijk werk en nemen hun verantwoordelijkheid. Stuk voor stuk. Dat blijkt uit controles die op gezette tijden worden gehouden. Onze BOA’s zijn nog geen situaties tegengekomen waarop moest worden ingegrepen. Mijn welgemeende complimenten!

Complimenten heb ik ook voor onze horeca. De sector heeft het ongekend moeilijk. Na een zomer die wat lucht bood, hangen nu alweer donkere wolken boven cafés en restaurants. Maar hier zijn de regels nageleefd. De Hogelandster horeca doet het voorbeeldig. Onze sportverenigingen en onze horeca lijken de klok terug te moeten draaien. Ik hoop maar voor kort. Zodat ze snel weer kunnen bijdragen aan de toekomst. Een toekomst waarin we gewoon weer langs de lijn onze favoriete club kunnen toejuichen. Een toekomst waarin we weer gezellig uit eten kunnen of samen wat in een cafeetje kunnen drinken. Die toekomst komt!

Henk Jan Bolding, burgemeester

Mee(r)doen | Goedkopere zorgverzekering bij Menzis

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u via de gemeente en Menzis een Collectieve zorgverzekering afsluiten. Dit is een aanvullende verzekering met vergoedingen voor bijvoorbeeld de tandarts, brillen en de fysiotherapeut. Zoek zelf wel altijd goed uit of een collectieve zorgverzekering voor u de goedkoopste oplossing is. Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/meerdoen.

Afval | Zet de container goed bij de straat!

Maakt u gebruik van de nieuwe container? Zet deze dan goed bij de straat. Alleen dan kan uw container goed geleegd worden.

• Zet de bak met de opnamekraag naar de weg toe

• Zet de bak in setjes van twee tegen elkaar

• Houd minimaal 30 cm tussen de setjes

• Zet de bak niet in de buurt van obstakels zoals auto’s, bomen en lantaarnpalen

• Zet de bak op een harde ondergrond, en niet in een bocht

• Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit

• Stamp het afval niet aan

Op onze website vindt u meer informatie over de afvalinzameling vanaf 2021: hethogeland.nl/minderafval. Heeft u vragen? Ons klantcontactcentrum (KCC) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 088 - 345 88 88 (lokaal tarief).

Kop op ‘t Hogeland

Hoe ziet onze Hogelandster wereld er straks uit? Daarover willen we met u in gesprek. Want, dankzij een bijdrage van Nationaal Programma Groningen kunnen we extra investeren in goed wonen, werken en recreëren. Het lokaal programmaplan ‘De kop op ‘t Hogeland’ beschrijft waarin we extra willen investeren voor toekomstige welvaart. Er zijn zes thema’s waarover we binnenkort met u in gesprek gaan. Tijdens thematafels werken we de thema’s in concrete projecten uit. Dat doen we samen met een mix van inwoners, organisaties en ondernemers. Om de coronamaatregelen op te kunnen volgen doen we dat online. Daarover volgt later meer informatie via deze pagina, social media en op onze website. Heeft u vragen? Mail dan naar kopop@hethogeland.nl. Op hethogeland.nl/kopophethogeland vindt u het lokaal programmaplan waarin de thema’s beschreven zijn. Op ons YouTube kanaal (Gemeente Het Hogeland) kunt u onze online uitzending en de animatie terugkijken.

Van het college | 6 oktober 2020

Ontwikkeling plan Munster in Winsum wordt versneld

Het college heeft besloten de tweede en derde fase van het bestemmingsplan Munster in Winsum versneld tot ontwikkeling te brengen. Daarmee verwacht het college in te kunnen spelen op de toenemende druk op de woningmarkt in de regio Groningen. Ook wordt ingespeeld op de recente uitverkiezing door de ANWB van Winsum tot ‘Mooiste dorp van Nederland’. Wethouder van Ruimtelijke Ordening, Eltjo Dijkhuis: “We moeten ijzer smeden als het heet is. Daarvoor is nu alle gelegenheid. De stad Groningen en de regio daar omheen kennen een overspannen woningmarkt. Daar kunnen we als gemeente Het Hogeland profijt van trekken. We kunnen de ‘overloop’ uit stad en regio een alternatief bieden. Winsum is een heel aantrekkelijke woonplaats op betrekkelijk kleine afstand van de stad. Maar ook in andere dorpen zien we kansen. Daarom gaan we ook daar de ontwikkeling van woningbouw versnellen.”

Voor de tweede en derde fase van Munster heeft het college nu een zogenaamde ‘projectopdracht’ vastgesteld. Die moet leiden tot een geactualiseerd stedenbouwkundig plan. Een definitief bestemmingsplan kan medio zomer 2021 door de raad worden vastgesteld. Naar verwachting start de uitgifte van kavels in de fasen 2 en 3 eind 2021. De verkoop van kavels in de eerste fase van het plan aan de oostkant van het dorp verliep erg voorspoedig. Met de bouw van negen woningen door een projectontwikkelaar en vijf woningen van corporatie Wierden en Borgen wordt die fase afgerond. De huidige bewoners van de wijk en geïnteresseerden worden door middel van een nieuwsbrief van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.

Bel ons Sociaal Team

Heeft u vragen over opvoeden en het opgroeien van uw kind? Of wilt u hulp zodat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Het Sociaal Team van de gemeente kan u helpen. Bel ons gerust. Ook als u twijfelt. U kunt ons Sociaal Team van maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur bellen op 088 - 345 88 88.

Werk voor Het Hogeland

We hebben ruimte voor een:

• Implementatiemanager/projectleider

• Medewerker gemeentelijk vastgoed

• Beleidsmedewerker gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/vacatures.

Uit de raad van 7 oktober 2020: Winsum | Ontwikkelingsvisie Het Aanleg biedt kansen voor uitbreiding

De ontwikkelingsvisie voor bedrijventerrein Het Aanleg in Winsum is afgelopen woensdag vastgesteld door de gemeenteraad. De visie is samen met gebruikers van Het Aanleg en bewoners van de nabijgelegen Schouwerzijlsterweg opgesteld. Wethouder Eltjo Dijkhuis overhandigde onlangs de definitieve versie aan ondernemers en de ondernemersvereniging. Aanleiding voor de visie was de vraag naar mogelijkheden voor vestiging of uitbreiding op het bedrijventerrein en de verplaatsing van de sportvelden naar sportpark Winsum-West. Daarnaast lag er ook een vraag over de verkeerssituatie in relatie tot de nabijgelegen Schouwerzijlsterweg. Eind vorig jaar en begin dit jaar zijn er uitgebreide werksessies geweest met gebruikers en omwonenden. Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het is erg waardevol om samen met gebruikers en omwonenden een beeld te vormen van de situatie en de kansen die er ontstaan. Er kan ruimte worden geboden voor bedrijvigheid, voor de combinatie wonen en werken en voor verbetering van de verkeersveiligheid.”

De raad heeft ook besloten een begin te maken met de ontwikkeling van de oude sportvelden en de aanpak van een deel van de Schouwerzijlsterweg. Dit moet in 2021/2022 gebeuren. Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/hetaanleg.

Werk in uitvoering

Onderhoud bermen en sloten in Het Hogeland

In opdracht van de gemeente Het Hogeland is Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. bezig met het maaien van gemeentelijke bermen en het opschonen van sloten. Het bedrijf uit Bedum voert de onderhoudswerkzaamheden uit in de voormalige gemeenten Bedum, De Marne en Winsum. In de voormalige gemeente Eemsmond onderhoudt de gemeente de bermen en sloten zelf. Eind november worden de werkzaamheden afgerond. Oproep aangrenzende perceeleigenaren Als een sloot gedeeltelijk eigendom is van de eigenaar van het aangrenzende perceel, wordt geprobeerd het maaisel te verwerken op dat perceel. Dit gebeurt in overleg met de eigenaar en in ruil voor het kosteloos maaien van de hele sloot. Aangrenzende perceeleigenaren kunnen zich de komende periode melden bij Van der Werf, op het moment dat de gewassen zijn geoogst, zodat hierover afspraken kunnen worden gemaakt. Dit kan telefonisch via 050 - 3012500.