Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 14 oktober 2020)

Publicatiedatum:
vrijdag 16 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieVergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 14 oktober 2020)

Vergunningaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor:

Baflo • Het plaatsen van een bijgebouw, Havenweg 10 (1-10- 2020)

Bedum • Het uitbreiden van de woning, Julianalaan 17 (1-10- 2020) • Het bouwen van een garage, Kuifeend 54 (2-10-2020) • Het kappen van een naaldboom, De Lijnbaan 113 (5-10- 2020) • Het levensloopbestendig maken van de woning, Wilhelminalaan 50 (5-10-2020) • Het kappen van een naaldboom, Waldadrift 15 (6-10-2020) • Het plaatsen van een dakkapel, De Populieren 44 (7-10-2020)

Eemshaven • Het wijzigen van de inrichting, Westlob 3 (5-10- 2020)

Kantens • Het realiseren van een tijdelijke dorpshuis, Kantens A 64 (1-10-2020) • Het kappen van een dennenboom, Middelstumerweg 24 (7-10-2020)

Kloosterburen • Het kappen van twee berken, Mosterdpad 1 (6-10-2020)

Leens • Het tijdelijk plaatsen van een tent bij een supermarkt, De Nije Nering 2 (2-10-2020)

Uithuizermeeden • Brandveilig gebruik Het Schathuis, Hoofdstraat 1 (1-10-2020)

Ulrum • Het kappen van een es, Burg. Harteveltstraat 7 (7- 10-2020)

Warffum • Het wijzigen van de bestemming naar wonen, Kerkstraat 6 (1-10-2020) • Het (tijdelijk) wijzigen van de bestemming, Noorderstraat 18 (7-10-2020)

Winsum • Het bouwen van een woonunit in een bedrijfspand, Het Aanleg 6 (5-10-2020)

Zandeweer • Het plaatsen van een windmolen en het bouwen van een loods, Veilingweg 23 (1-10-2020)

Verleende vergunningen

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Bedum • Het plaatsen van een dakopbouw, Schoolstraat 43 (1-10-2020) • Het bouwen van 8 woningen, Fuut 19 t/m 26 (6-10-2020)

Houwerzijl • Het kappen van een boom, Hoofdstraat 54 (1- 10-2020)

Lauwersoog • Het wijzigen van een reeds verleende omgevingsvergunning, Vlinderbalg 8 (7-10-2020)

Leens • Het kappen van 5 populieren, zijerf van de sportvelden (5-10-2020)

Onderdendam • Het verbouwen van een woning naar een tuinhuis, Uiterdijk 6 (1-10-2020)

Uithuizen • Het realiseren van een oprit, Havendwarsweg 11 (5-10-2020) • Het verwijderen van een bosschage bosplantsoen (met herplantplicht), Nijverheidsweg (7-10-2020)

Uithuizermeeden • Het kappen van een populier, Dwarsweg 30 (7-10-2020)

Usquert • Het kappen van een populier en 2 esdoorns, Wadwerderweg 107 (5-10-2020)

Vierhuizen • Het verleggen van gasleidingen, thv Midhalmerweg (6-10-2020)

Winsum • Het legaliseren van het vernieuwen van de buitenplaats, wal en schutting, Schouwerzijlsterweg 1003 (6-10- 2020) • Het toevoegen van een woonfunctie aan het perceel, Wierdaweg 11 (7-10-2020)

Zuidwolde • Het kappen van 9 perenbomen (met herplantplicht), Kosterijland 37 t/m 53 (5-10-2020)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Deze datum staat aan het einde vermeld.

Vergunning(aanvraag) inzien

Als u een vergunning(aanvraag) wilt inzien, bel dan met 088 - 345 88 88.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn verlengd van de aanvraag omgevingsvergunning voor:

Zoutkamp • Het legaliseren van een aanbouw voor levensloopbestendig wonen, Churchillweg 23 (2-10-2020)

De datum waarop het besluit is genomen staat tussen haakjes vermeld.

Melding activiteitenbesluit

Burgemeester en wethouders hebben een melding in kader van het Activiteitenbesluit ontvangen voor:

Baflo • Het starten van activiteiten, Hoogeweg 4 (5-10-2020)

Eemshaven • Het veranderen van een bedrijf, Borkumweg 10 (7-10-2020)

Deze meldingen dienen slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk om hiertegen bezwaar te maken.

Para-commerciële Drank- en Horecavergunningen (ter inzagelegging)

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is een verzoek ingediend voor het verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van het horecabedrijf in de volgende inrichting:

Uithuizen • Hoofdstraat-Oost 18, 9981 AH Uithuizen door Protestantse Gemeente te Uithuizen

Zandeweer • Knijpsterweg 9, 9997 NJ te Zandeweer door Stichting Dorpscentrum Zandeweer

Burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking ligt voor belanghebbenden ter inzage op het gemeentehuis te Uithuizen, Hoofdstraat-West 1, Uithuizen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u schriftelijk zienswijzen aandragen. Deze zienswijzen moet u binnen zes weken (vanaf 14 oktober 2020) indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen.

Belemmeringenwet Privaatrecht

De burgemeester van de gemeente Het Hogeland maakt bekend dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 22 september 2020, RWS-2020/43134, voor de aanleg en instandhouding van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de stations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (380 kV-verbinding Noord-West) door TenneT TSO B.V. met ingang van donderdag 22 oktober 2020 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentehuis van Het Hogeland, Hoofdstraat W 70 te Winsum.

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19-virus kan het zijn dat de locatie waar de beschikking ter inzage ligt beperkt toegankelijk is. Rechthebbenden en/of vertegenwoordigers van rechthebbenden die de beschikking willen inzien moeten daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 088 – 345 88 88. De beschikking kan ook digitaal worden opgevraagd en wel via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.