Gemeentenieuws 7 oktober 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 9 oktober 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige overheidsinformatie Overige overheidsinformatieGemeentenieuws 7 oktober 2020

Bericht van de burgemeester

Beste Hogelandsters,

Duizenden nieuwe corona-besmettingen per dag de laatste tijd. Dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Het virus grijpt op een ongekende schaal om zich heen. Die verontrustende ontwikkeling moet worden gestopt. De cijfers moeten naar beneden. En snel.

Afgelopen vrijdag kondigde premier Rutte een dringend advies aan: gebruik mondkapjes ‘op die plaatsen waar je de hemel niet kan zien’. Ik sluit mij daar bij aan. Hoewel er twijfel bestaat over de effectiviteit van die kapjes: maak er gebruik van! Baat het niet dan schaadt het zeker niet. Mogelijk hebben ze tóch wat effect. En zeker is dat er een signaal van uit gaat.

We moeten alles in het werk stellen om het tij te keren. Het kan niet zo zijn dat ons zorgpersoneel weer op de tanden moet lopen. Het mag niet zo zijn dat de IC-afdelingen van ziekenhuizen weer overbezet raken. Dat patiënten met andere aandoeningen moeten wachten op behandeling omdat er geen plaats is. Dat spookbeeld moeten we voor zijn. Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Dat personeel werkt thuis. Maar om de dienstverlening op orde te houden, blijven er medewerkers op onze locaties. Die houden contact met het publiek. En daarmee zijn ze kwetsbaar. Vandaar mijn oproep: naar het gemeentehuis? Doe dat mét een mondkap! Doe het voor uzelf. Voor uw omgeving. En voor ons personeel.

Henk Jan Bolding, burgemeester

Actuele informatie over onze dienstverlening: goed om te weten

Vanwege de coronamaatregelen is onze dienstverlening aangepast. Wij vragen wij u alleen op onze locaties te komen als dit echt nodig is. Wanneer u bijvoorbeeld niet meer in het bezit bent van een geldig legitimatiebewijs. U kunt op afspraak terecht op de locaties in Winsum en Uithuizen. Bel ons tijdig voor het maken van deze afspraak: 088 - 345 88 88.

Wist u dat u ervoor kunt kiezen uw nieuwe paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of gehandicaptenparkeerkaart te laten bezorgen, op het adres en tijdstip van uw keuze? Een tweede bezoek aan het gemeentehuis is dan niet meer nodig. Meer info op hethogeland.nl/bezorgen .

Voor het regelen van zaken rondom werk, inkomen en meedoen kunt u terecht bij de consulenten en coaches van het Werkplein in Winsum. Hier werken wij nu ook uitsluitend op afspraak. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact met ons op via: 088 - 345 88 88.

Let op: Heeft u een afspraak gemaakt? Kom op het afgesproken tijdstip binnen en niet eerder om drukte te voorkomen én kom alleen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Wij danken u voor uw begrip!

Snoeiafval laten ophalen in oude gemeente Winsum

Woont u binnen de gemeente Het Hogeland in de oude gemeente Winsum? Dan kunt u uw snoeiafval gratis door ons laten ophalen. Alleen snoeihout dat is aangemeld, uiterlijk 21 oktober 2020, wordt opgehaald. Aanmelden doet u via hethogeland.nl/snoeiafval of 0800 - 345 88 88. Op de website vindt u ook informatie over hoe u het snoeiafval kunt aanbieden en het moment waarop wij het komen ophalen.

Op de vrijdagen 30 oktober en 6 november 2020 kunt u tussen 08:00 en 15:00 ook gratis uw snoeiafval naar de gemeentewerkplaats aan de Schouwerzijlsterweg 8a in Winsum brengen. Hiervoor maakt u een afspraak via 0800 - 345 88 88.

Waarom alleen in voormalig gemeente Winsum? Afval, inclusief de snoeironde, wordt tot en met dit jaar opgehaald, zoals dat ging in de voormalige gemeenten. Vanaf 2021 gaan we over op een nieuwe manier van afvalinzameling voor de hele gemeente.

Mee(r)doen | Hulp om huiswerk te leren maken

Als u een laag inkomen hebt kan uw kind gratis hulp krijgen bij het leren. Het is voor kinderen vanaf groep 8. Het is geen hulp bij huiswerk, maar een training om te leren leren. U kunt het aanvragen bij Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op hethogeland.nl/meerdoen.

Wordt de rode beuk in ‘Domies Toen’ in Pieterburen de mooiste boom van Nederland?

De rode beuk bij Domies Toen in Pieterburen is één van de parels in Het Hogeland. De rode beuk is rond 1850 aangeplant. Dat was toen iets bijzonders. Pas als je ten minste 50 bunder land had, zo luidde de ongeschreven wet op het Hogeland, mocht je een rode beuk voor je boerderij zetten om je status te tonen. De dominee was dus van goede komaf! Benieuwd? Bekijk het filmpje op het YouTube kanaal van Het Hogeland en hoor de verhalen over deze parel in onze gemeente. En: vergeet niet op de rode beuk in Pieterburen te stemmen! Stemmen kan op deboomvanhetjaar.nl, tot 14 oktober 12.00 uur.

Van het college | 29 september 2020: Tarieven afvalstoffenheffing naar raad

Het college legt de tarieven afvalstoffenheffing 2021 op 28 oktober 2020 voor aan de gemeenteraad. Nu gelden nog de tarieven van de vier oude gemeenten. Per 1 januari 2021 worden die gelijk voor alle huishoudens in Het Hogeland. Ieder huishouden gaat eenzelfde bedrag aan vastrecht betalen. Het variabele deel bestaat uit een bedrag per lediging en een tarief voor het aantal kilo’s dat wordt aangeboden. Met dit systeem (‘Diftar+’) hebben inwoner zelf invloed op de kosten.

Het college stelt de raad voor het vastrecht voor laagbouw en hoogbouw op 152,96 euro per huishoudens te bepalen. Bewoners van laagbouw betalen per lediging van de grijze container twee euro. Het tarief per aangeboden kilo ‘grijs’ huisvuil wordt 0,26 euro, als het aan het college ligt. Voor hoogbouw moet per klik of zak twee euro worden betaald. Bewoners van hoogbouw die gebruik maken van een gemeenschappelijke container zonder toegangssysteem betalen een vast bedrag van 256,96 euro. Een extra grijze of groene container kost 65 euro per jaar. Inwoners die grof vuil willen aanbieden, betalen 45 euro voor de eerste kubieke meter. Elke volgende kubieke meter kost 35 euro.

Werk in uitvoering | Stremmingen

Bedum • 28 september t/m 9 oktober: fietspad Waldadrift

Houwerzijl • 21 september t/m 7 oktober: Hoofdstraat tussen westelijke komgrens en huisnummer 26 (t.h.v. de Theefabriek). Oostelijk gelegen percelen en Theefabriek zijn bereikbaar.

Ulrum • 5 oktober t/m 7 oktober: Noorderstraat, ter hoogte van het kruispunt met de H. Scholtenstraat