Wekelijks publiceren wij bekendmakingen en regelgeving over uw buurt. Zoals een nieuw bestemmingsplan of een evenementenvergunning, verbouwing of het kappen van een boom. Al onze bekendmakingen en regelgeving vindt u op overheid.nl en op deze website.

E-mailservice

Via de website overheid.nl kunt u de bekendmakingen over uw buurt ook per e-mail ontvangen. U voert de postcode, het huisnummer en de straal rondom het adres in, waarover u geinformeerd wilt blijven. Aanmelden.

App

De landelijke overheid heeft een app ontwikkelt waarmee u op de hoogte kunt blijven van bekendmakingen over uw buurt. Meer informatie en downloaden.

Deze bekendmaking is niet meer beschikbaar