Bekendmakingen en regelgeving

Via de websites van de landelijke overheid kunt u bekendmakingen en regelgeving van de gemeente Het Hogeland bekijken. Ook kunt op de hoogte blijven via een app of email service.

Bekendmakingen

Dit zijn publicaties over besluiten van de gemeente die voor u van belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan bekendmakingen van regels, ruimtelijke plannen en vergunningen.

Of blijf op de hoogte via de app of emailservice Over uw buurt van Overheid.nl.

Lokale regelgeving

Geldende regelingen van de gemeente zoals verordeningen en beleidsregels vind u op Overheid.nl. U kunt daar ook de regelingen van Waterschappen en Provincies doorzoeken.

Officiële bekendmakingen

De bekendmakingen van de gemeente Het Hogeland vindt u terug op de website Officielebekendmakingen.nl van de landelijke overheid. Na publicatie op die website, wordt de bekendmaking ook getoond op de website van de gemeente.

Bestuur | Provincies

Cultuur en recreatie

Huisvesting

Vertrokken Onbekend Waarheen
woensdag 15 mei 2019
Vertrokken onbekend waarheen
woensdag 1 mei 2019
Vertrokken Onbekend Waarheen
woensdag 17 april 2019
Vertrokken onbekend waarheen
woensdag 13 maart 2019

Natuur en milieu

Besluit Volmacht
donderdag 20 april 2017

Openbare orde en veiligheid

Contact