Roerende zaakbelasting

Als eigenaar van een roerende woon- of bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een woonboot of woonwagen, betaalt u roerendezaakbelasting (rzb).

Wat u moet weten

  • De gemeente stelt de hoogte van de roerendezaakbelasting op 1 januari vast. Dit doen wij aan de hand van de WOZ-waarde van uw woon- of bedrijfsruimte.
  • Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw boot of woonwagen? U kunt binnen 6 weken bezwaar indienen bij de gemeente.

Betalen

U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.

Kosten

De kosten van de roerendezaakbelasting (rzb) zijn gelijk aan de onroerendezaakbelasting (ozb). De tarieven voor 2019 moeten nog worden vastgesteld in de eerste 3 maanden van 2019.

De tarieven voor 2018 waren:

  • Eigenarenbelasting woning: 0,2112% van de vastgestelde waarde.
  • Eigenarenbelasting niet-woning: 0,2786% van de vastgestelde waarde.
  • Gebruikersbelasting niet-woning: 0,2082% van de vastgestelde waarde.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen