Reclamebelasting

Bent u ondernemer in postcodegebied Uithuizen (9981) of Winsum (9951)? En heeft u reclame-uitingen op uw winkelpand of bedrijfsgebouw die vanaf de openbare weg te zien zijn? Dan betaalt u reclamebelasting. U ontvangt hier elk jaar een aanslag voor, tegelijkertijd met de aanslag onroerendzaakbelasting.

Wat u moet weten

  • De gemeente Het Hogeland heeft convenanten gesloten met de ondernemersverenigingen van Uithuizen en Winsum om deze dorpen aantrekkelijker te maken voor bezoekers. De gemeente int de reclamebelasting en draagt het geld daarna over aan deze ondernemersverenigingen.
  • U kunt een inventarisatierapport met foto's en afmetingen van uw reclame-uitingen opvragen bij de afdeling Belastingen via gemeente@hethogeland.nl.
  • U kunt bezwaar maken tegen de belasting.

Betalen

  • De gemeente stuurt de aanslag met als dagtekening 30 april 2019.
  • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.

Teruggave reclamebelasting

Verlaat u uw winkelpand of bedrijfsgebouw tijdens het belastingjaar? Dan betaalt u geen reclamebelasting over de resterende maanden. Geef dit schriftelijk door aan de gemeente:

Gemeente Het Hogeland
Afdeling Belastingen
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Kosten

  • 9951 Winsum: € 365,-- per object per jaar
  • 9981 Uithuizen - detaillisten: € 350,-- per object per jaar
  • 9981 Uithuizen - overige belastingplichtigen: € 200,-- per object per jaar

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen