Op woensdag 20 maart 2019 zijn de gemeentelocaties in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen de hele dag gesloten in verband met de verkiezingen. U kunt er alleen terecht om uw stem uit te brengen.

Onroerende zaakbelasting

U betaalt ieder jaar onroerende zaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft, of een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor. Of als u een stuk grond heeft of gebruikt. Hiervoor ontvangt u een belastingaanslag.

Wat u moet weten

De hoogte van uw OZB hangt af van de waarde van uw pand of grond: de WOZ-waarde. De berekening hiervan vindt u in het taxatieverslag. Als u het niet eens bent met de hoogte van uw aanslag of de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

  • Doet u aangifte Inkomstenbelasting over 2018, gebruik dan de WOZ-waarde uit de beschikking van de gemeente met als peildatum 1 januari 2017. Die hebt u begin 2018 gekregen. Op www.wozwaardeloket.nl van de Rijksoverheid kunt u ook de WOZ-waarde van uw woning vinden. 
  • De gemeente stelt jaarlijks de waarde onroerende zaak (WOZ-waarde) vast. Hierbij kijken we naar vergelijkbare woningen of bedrijfsgebouwen.
  • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige belastingjaar. Deze datum heet de waardepeildatum.

Meer informatie over WOZ vindt u op de website van de Waarderingskamer.

Betalen

  • De gemeente stuurt de aanslag met als dagtekening 30 april 2019.
  • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
  • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding.

Woning gekocht of verkocht

Als u op 1 januari van het belastingjaar eigenaar bent van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, dan betaalt u onroerende zaakbelasting (OZB) voor dat gehele jaar. Ook als u uw pand heeft verkocht.

De verrekening van de OZB vindt plaats bij de notaris, gelijktijdig met de eigendomsoverdracht.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen