Compensatiefonds niet-woningen

Als eigenaar of gebruiker van een niet-woning kunt u gebruik maken van een compensatieregeling onroerende zaakbelasting (OZB). De regeling geldt voor 3 jaar.

Wat u moet weten

Wegens de herindeling op 1 januari 2019 zijn de OZB-tarieven van de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum gelijkgetrokken. Hierdoor gaan eigenaren en/of gebruikers van niet-woningen in de voormalige gemeenten Bedum, Winsum en De Marne meer OZB betalen. Daarom is het compensatiefonds ingesteld.

Voorwaarden

  • het totaal van de aanslagen OZB 2019, 2020 of 2021 is meer dan € 250,00 gestegen ten opzichte van 2018
  • de niet-woning ligt in de gemeente Het Hogeland
  • de definitieve aanslag OZB staat in het belastingjaar 2018 op dezelfde naam als in 2019
  • de stijging heeft betrekking op dezelfde object(en)

Hoeveel compensatie

De compensatie bedraagt maximaal 1.500 euro en heeft een ondergrens van € 250,--. Afbouw vindt plaats in 3 jaar:

  • 75% voor het jaar 2019;
  • 50% voor het jaar 2020;
  • 25% voor het jaar 2021.

Stijging van de WOZ-waarde door (ver)bouw en/of verkrijging grond in 2018 wordt niet meegenomen bij het berekenen van de compensatie.

Rekenvoorbeeld:

Compensatie 2019: (€ 500,00 - € 250,00) x 75% = € 187,50
Adres Eigenaar / Gebruiker Aanslag 2019 Aanslag 2018 Verschil
Fictief adres 1 Eigenaar € 500,00 € 250,00  
Fictief adres 1 Gebruiker € 500,00 € 250,00  
TOTAAL   € 1.000,00 € 500,00 € 500,00

Uitkering compensatie

Wij brengen het bedrag in mindering op het nog openstaande bedrag aan gemeentelijke belastingen. Bij automatische incasso wordt het bedrag evenredig verdeeld over de komende betaaltermijnen. Heeft u de gemeentelijke belastingen al betaald? Dan krijgt u het bedrag teruggestort op uw rekening.

Meer informatie

Bel voor meer informatie met de gemeente. Eigenaren en/of gebruikers die voor compensatie in aanmerking komen ontvangen bericht van de gemeente.