Bezwaar tegen belasting gemeente

Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde of u heeft hier vragen over, dan kunt u met ons bellen. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Misschien klopt er iets niet. Bijvoorbeeld als de aanslag niet aan de juiste persoon is gericht of de WOZ-waarde onjuist is. U kunt dan bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

  • Eind april 2019 ontvangt u de belastingaanslag op de deurmat, hierin staat ook de WOZ-waarde van uw pand.
  • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag heeft ontvangen.
  • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u op een andere manier belanghebbende bent. Of u bent gemachtigd door de belanghebbende.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Bezwaar maken

U gebruikt daarvoor het bezwaarformulier. Stuur het ondertekend op naar onderstaand adres of geef het af bij een van de gemeentehuizen.

Gemeente Het Hogeland
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Maak gratis bezwaar via de gemeente

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u hierbij ook helpen. De gemeente moet bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 730. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag.

Afhandeling van uw bezwaar

  • U ontvangt zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
  • Vervolgens krijgt u voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
  • Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist was vastgesteld, dan passen wij de WOZ-waarde én de aanslag OZB aan.
  • Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening.