Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen

Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde of u heeft hier vragen over, dan kunt u met ons bellen. Wij proberen dan samen met u tot een oplossing te komen. Misschien klopt er iets niet. Bijvoorbeeld als de aanslag niet aan de juiste persoon is gericht of de WOZ-waarde onjuist is. U kunt dan bezwaar maken. Dit kan tot 6 weken na de datum op het aanslagbiljet.

Wat u moet weten

 • Eind april 2019 ontvangt u de belastingaanslag op de deurmat, hierin staat ook de WOZ-waarde van uw pand.
 • U kunt pas bezwaar maken nadat u de aanslag heeft ontvangen.
 • U kunt alleen bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat. Of als u op een andere manier belanghebbende bent. Of u bent gemachtigd door de belanghebbende.
 • U kunt geen bezwaar maken tegen de vastgestelde belastingtarieven.

Bezwaar maken is altijd gratis!

Bezwaar maken via een bureau is niet nodig. Wij kunnen u hierbij ook helpen. De gemeente moet bureaus een onkostenvergoeding betalen wanneer het bezwaar gegrond is. Dit is al snel € 730. De gemeente maakt op deze manier veel meer kosten. Daardoor gaan de belastingtarieven omhoog en dus ook uw belastingaanslag.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt alleen schriftelijk bezwaar maken. Wij hebben de volgende gegevens van u nodig:

 • uw naam en adres
 • datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • uw aanslagnummer
 • reden van uw bezwaar
 • uw handtekening
 • uw telefoonnummer

Stuur uw bezwaarschrift naar onderstaand adres of geef het af bij een van de gemeentehuizen.

Gemeente Het Hogeland
t.a.v. de heffingsambtenaar
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

Afhandeling van uw bezwaar

 • U ontvangt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging.
 • Vervolgens krijgt u voor het einde van het belastingjaar een brief waarin staat of de gemeente uw bezwaar toekent of afwijst.
 • Als blijkt dat de WOZ-waarde onjuist was vastgesteld, dan passen wij de WOZ-waarde én de aanslag OZB aan.
 • Teveel betaalde belasting storten we terug op uw rekening.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen