Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind februari een belastingaanslag.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het legen van grijze, groene en glascontainers, inzameling klein chemisch afval en het verwerken van het afval.

Vastrecht en Diftar

Voor inwoners van de oude gemeenten Winsum en De Marne bestaat de aanslag uit twee delen:

 • Het vastrecht, gebaseerd op het aantal personen in een huishouden.
 • Diftar, gebaseerd op het aantal ledigingen (De Marne) of het aantal ledigingen en het aantal kilo’s (Winsum).

Inwoners van de oude gemeenten Bedum en Eemsmond betalen alleen vastrecht.

Aanslag 2018 oude gemeenten De Marne en Winsum in najaar 2019

Eind september/begin oktober 2019 ontvangen inwoners van de oude gemeente Winsum een aanslag Diftar over de 2de helft 2018. Inwoners van de oude gemeente De Marne krijgen een aanslag Diftar over september - december 2018. Door de herindeling is dit later dan gebruikelijk.

De afrekening over 2019 voor Winsum volgt in het 1e kwartaal van 2020. De afrekening over januari-april 2019 en mei-augustus 2019 voor De Marne volgt zo spoedig mogelijk.

Op de aanslag staat niet vermeld of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Kreeg u in 2018 kwijtschelding, dan krijgt u hierover nog afzonderlijk bericht.

Kosten

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente contracten met Omrin en de Milieudienst Groningen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.          

Voormalige gemeente Bedum

 • € 224,16 per jaar per huishouden

Voormalige gemeente Eemsmond

 • € 250,00 per jaar voor een 1-persoonshuishouden.
 • € 322,00 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Voormalige gemeente De Marne

 • € 130,68 per jaar per huishouden (met uitzondering van Natuurdorp Suyderoogh)
 • € 227,72 per jaar per huishouden in Natuurdorp Suyderoogh
 • € 4,36 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 3,41 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 2,80 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 2,17 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 1,01 per leging van een ondergrondse container

Voormalige gemeente Winsum

 • € 120,00 per jaar per huishouden
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 0,20 per kilo ingezameld restafval
 • € 0,04 per kilo ingezameld GFT-afval

Betalen

 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Meer informatie

Mail uw vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.