Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind april een aanslag via de post.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het:

 • Legen van de grijze en groene en glascontainer en het verwerken van het afval
 • Inzamelen van klein chemisch afval
 • Het innemen van afval bij de milieustraat

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Wanneer u het nodig heeft kunt u een extra of vervangende afvalcontainer aanvragen.

Kosten

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente contracten met Omrin en de Milieudienst Groningen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.          

Voormalige gemeente Bedum

 • € 224,16 per jaar per huishouden

Voormalige gemeente Eemsmond

 • € 250,00 per jaar voor een 1-persoonshuishouden.
 • € 322,00 per jaar voor een meerpersoonshuishouden.

Voormalige gemeente De Marne

 • € 130,68 per jaar per huishouden (met uitzondering van Natuurdorp Suyderoogh)
 • € 227,72 per jaar per huishouden in Natuurdorp Suyderoogh
 • € 4,36 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 3,41 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 2,80 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 2,17 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 1,01 per leging van een ondergrondse container

Voormalige gemeente Winsum

 • € 120,00 per jaar per huishouden
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 240 liter
 • € 1,00 per leging van een container restafval van 120 liter
 • € 1,00 per leging van een container GFT-afval van 120 liter
 • € 0,20 per kilo ingezameld restafval
 • € 0,04 per kilo ingezameld GFT-afval

Betalen

 • De gemeente stuurt de aanslag met als dagtekening 30 april 2019.
 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding.
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Neem dan wel uw aanslagbiljet mee.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Meer informatie

U kunt uw vragen aan ons mailen. Vermeld in uw e-mail naam, adres en aanslagnummer.