Afvalstoffenheffing

Jaarlijks betaalt u afvalstoffenheffing. U ontvangt hiervoor eind april een aanslag via de post.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of hier een woning heeft. De gemeente gebruikt het geld van de afvalstoffenheffing onder meer voor het:

 • Legen van de grijze en groene en glascontainer en het verwerken van het afval
 • Inzamelen van klein chemisch afval
 • Het innemen van afval bij de milieustraat

Voor het ophalen van huishoudelijk afval heeft de gemeente contracten met Omrin en de Milieudienst Groningen. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt met name bepaald door de kosten van deze afvalinzamelaars.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

Bedum

Afvalstoffenheffing voormalige gemeente Bedum € 224,16 per jaar.

Eemsmond

Afvalstoffenheffing voormalige gemeente Eemsmond € 250,00 (1-persoonshuishouden); € 322,00 (meerpersoonshuishouden).

De Marne

Afvalstoffenheffing (vastrecht) voormalige gemeente De Marne € 130,68 (met uitzondering van Natuurdorp Suyderoogh)

Afvalstoffenheffing (vastrecht) voormalige gemeente De Marne € 227,72 (Natuurdorp Suyderoogh).

Afvalstoffenheffing (variabel recht) voormalige gemeente De Marne, per lediging:

 • minicontainer 240 liter, restafval: grijs: € 4,36
 • minicontainer 240 liter, GFT-afval: groen: € 3,41
 • minicontainer 140 liter, restafval: grijs: € 2,80
 • minicontainer 140 liter, GFT-afval: groen: € 2,17
 • ondergrondse container: € 1,01

Winsum

Afvalstoffenheffing (vastrecht) voormalige gemeente Winsum € 120,00.

Afvalstoffenheffing (variabel recht) voormalige gemeente Winsum, per lediging:

 • minicontainer 240 liter, restafval: grijs: € 1,00
 • minicontainer 240 liter, GFT-afval: groen: € 1,00
 • minicontainer 140 liter, restafval: grijs: € 1,00
 • minicontainer 140 liter, GFT-afval: groen: € 1,00
 • voor het restafval dat periodiek wordt ingezameld per kilogram: € 0,20
 • voor het GFT-afval dat periodiek wordt ingezameld per kilogram: €  0,04             

Betalen

 • De gemeente stuurt de aanslag met als dagtekening 30 april 2019.
 • U kunt uw aanslag in 1 keer of 3 keer betalen of in 9 termijnen via automatische incasso. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Als uw inkomen laag is en u heeft weinig vermogen dan heeft u mogelijk recht op kwijtschelding.
 • Verhuist u naar een andere gemeente of naar het buitenland? Dan storten wij het teveel betaalde bedrag terug.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u teveel betaald heeft, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er iets voor u verandert.

Contact

Telefoonnummer

088 - 345 88 88, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

WhatsApp

06 - 1145 0530, maandag tot en met vrijdag, 9.00 – 17.00 uur

E-mailadres

gemeente@hethogeland.nl

Postadres

Gemeente Het Hogeland, Postbus 26, 9980 AA Uithuizen