Meer doen met minder afval

Vanaf 2021 gaan we afval anders inzamelen. Op deze pagina leest u hoe we dat gaan doen. Daarbij geldt straks: hoe beter u afval scheidt, hoe minder u betaalt. Uiteindelijk willen we van 200 kilo afval per persoon per jaar naar 30 kilo in 2025. We leggen hier uit hoe we dat kunnen doen.

Samen naar 30 kilogram restafval

We produceren met z’n allen te veel afval. Ook in Het Hogeland. Waar in vergelijkbare gebieden gemiddelde 141 kilogram per persoon wordt geproduceerd, is dat in Het Hogeland maar liefst 200 kilogram per persoon per jaar. Dit willen we dus terugbrengen. De 30 kilo, ons streven, is uiteraard niet alleen wat u in uw container aanbiedt. Die 30 kilo is het gewicht aan afval dat overblijft nádat alle grondstoffen er uit zijn gehaald. Daar kunt u zelf veel aan doen door goede afvalscheiding. Van gft, papier, glas, textiel, klein chemisch afval en elektrische apparaten. De gemeente zorgt voor het scheiden van luiers, plastic, blik en drankverpakkingen. En dat wat we scheiden, wordt weer hergebruikt. Zo gaan er geen grondstoffen verloren. 

Het streven om te komen tot 30 kilogram per jaar geldt overigens voor iedere inwoner van Nederland. In 2025 willen we dat gerealiseerd hebben. 

Vandaag afval, morgen grondstoffen

De nieuwe afvalinzameling start in 2021. Hoe beter u dan uw afval scheidt, hoe minder u gaat betalen. Afval scheiden is bovendien goed voor het milieu. Door materialen te recyclen, sparen we nieuwe grondstoffen en energie. Zo vormt het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen. Hou daarom uw gft-afval, papier, glas, textiel, klein chemisch afval, grof huisvuil en elektrische apparaten apart van uw andere afval. Luiers, plastic, blik en drankverpakkingen kunt u wel in uw grijze container voor het restafval gooien. Een speciaal systeem haalt het daar namelijk automatisch weer uit. Dit heet nascheiding. Hier leest u daar meer over.

Afvalstoffenheffing

Ieder jaar betaalt u afvalstoffenheffing. Dit geld gebruikt de gemeente voor onder meer het legen van containers, het inzamelen van klein chemisch afval en het verwerken van afval.

Wat u moet weten

U betaalt afvalstoffenheffing als u in de gemeente Het Hogeland woont of als u hier een woning heeft. U ontvangt hiervoor eind februari een belastingaanslag.

Vastrecht en Diftar+

De aanslag bestaat vanaf 2021 uit twee delen: het vastrecht – een vast bedrag – en Diftar+. Dit bedrag verschilt per huishouden en is gebaseerd op het aantal keren dat de grijze container is geleegd en het aantal kilo’s restafval dat daarbij is opgehaald.

Betalen

 • U kunt uw aanslag via automatische incasso in 1, 3 of 9 keer betalen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de hoogte van het aanslagbedrag.
 • Wilt u de gemeentelijke belastingen komen betalen aan de balie van het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Vergeet niet uw aanslagbiljet mee te nemen.

Verhuizing

 • Bent u in de loop van het belastingjaar in de gemeente Het Hogeland komen wonen? Dan krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing over het aantal volle maanden van het belastingjaar dat u in Het Hogeland woont.
 • Gaat u in de loop van het belastingjaar verhuizen naar een andere gemeente? Dan wordt de afvalstoffenheffing afgerekend tot en met de maand van vertrek. Zodra u uw verhuizing hebt doorgegeven bij de gemeente waar u gaat wonen, ontvangt u van ons een bericht. Wanneer u te veel heeft betaald, wordt dit teruggestort op uw rekening. Het moment van uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP) is hiervoor bepalend.
 • Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Het Hogeland? Dan ontvangt u alleen bericht over uw afvalstoffenheffing als er voor u iets verandert.

Meer informatie

Mail uw vragen over de aanslag, betaling en kwijtschelding naar belastingen@hethogeland.nl. Vermeld in uw e-mail uw naam, adres en aanslagnummer.

Diftar+

Hoe beter u scheidt, hoe minder u betaalt. Zo werkt Diftar+. Vanaf 2021 betaalt u als inwoner van Het Hogeland niet alleen een vast bedrag per jaar voor het inzamelen en verwerken van afval. U betaalt daarnaast voor iedere kilogram restafval en voor elke keer dat we uw grijze container legen.

Diftar+ staat voor "gedifferentieerd tarief" en is samen met u gekozen. Door te werken met dit systeem, weet u zeker dat u betaalt voor wat u weggooit. Wanneer inwoners hun afval goed scheiden, hoeft er minder verwerkt en verbrand te worden. En hoe minder afval, hoe minder verwerkingskosten en hoe minder u dus betaalt.

U bepaalt zelf

We komen iedere twee weken langs om de grijze container te legen. U bepaalt zelf hoe vaak u uw container aan de weg zet. Door uw container alleen aan de weg te zetten als deze vol is, bespaart u geld.

Grofvuil

In de afvalstoffenheffing is ook de verwerking en het gratis brengen van grofvuil en grof tuinafval verwerkt. Beide soorten afval mag u vier keer per jaar gratis naar de milieustraat brengen. Dat kan in Usquert of in Groningen. Grofvuil ophalen is een extra dienst die apart in rekening wordt gebracht.

Gft-afval

Voor het ophalen van gft-afval en voor het gewicht ervan hoeft u niet apart te betalen.

Bedrijfsafval

Vanaf 2021 halen we geen bedrijfsafval meer op. Bedrijven kunnen hun afval laten ophalen door een bedrijfsafvalinzamelaar en hebben hier een brief over gekregen. We begeleiden bedrijven en organisaties die hiermee te maken hebben en wijzen hen op de verschillende mogelijkheden.

Van Afval Naar Grondstof

De hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland moet flink verminderen. Daarom heeft de rijksoverheid de zogenoemde VANG-doelstellingen vastgesteld. Dat staat voor Van Afval Naar Grondstof.

Het beter scheiden van afval heeft een belangrijke rol bij deze doelstellingen. Want hoe beter iemand zijn of haar afval scheidt, hoe minder restafval er over blijft. Veel afval is namelijk recyclebaar en grondstoffen kunnen we opnieuw gebruiken. Zo blijft er minder restafval over dat verbrand moet worden.

De VANG-doelstellingen

De VANG-doelstellingen van de rijksoverheid zijn:

 • Maximaal 100 kilogram huishoudelijk restafval (fijn én grof) per inwoner, per jaar
 • Zeker 75 procent van al het huishoudelijk afval moet worden gescheiden, zodat we de grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken en er minder restafval overblijft.

30 kilogram per persoon, per jaar

Daarnaast heeft de overheid een wens, namelijk maximaal 30 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2025. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Het Hogeland. Ook wij willen het restafval per persoon in 2025 hebben teruggebracht naar 30 kilogram.

Beter scheiden, minder afval

Hoe we daar komen? Het antwoord is simpel: beter afval scheiden! Alles wat we samen goed scheiden, kunnen we opnieuw gebruiken. Zo gaan grondstoffen niet verloren en vormt het afval van vandaag, de grondstoffen van morgen.

Nascheiding

Samen naar zo weinig mogelijk restafval

Naast dat inwoners hun afval scheiden, doen we in Het Hogeland ook aan nascheiding. Dat betekent dat luiers, plastic, metaal en drankkartons (pmd) achteraf uit het restafval worden gehaald. Deze spullen kunt u dus gewoon in de grijze container gooien.

Nascheiding gebeurt door afvalverwerker Omrin en is net zo effectief als bronscheiding. Bij bronscheiding moeten mensen zelf hun pmd-afval scheiden en inleveren. Hiervoor is een extra container of aparte inzameling nodig.

Niet bij de 30 kilogram restafval

Plastic, metaal en drankkartons belanden dus ‘gewoon’ in de grijze container. Dit afval wordt wel meegenomen in de weging van de container, maar niet in de berekening van de 30 kilogram afval per persoon, per jaar. Dat is namelijk alleen het afval dat overblijft na nascheiding en dus wordt verbrand.

Luiers en incontinentiemateriaal

Luiers mogen vanaf 2021 alleen nog in de grijze container. Verzamelbakken zijn namelijk erg duur. Een heel klein deel van de inwoners maakte er maar gebruik van, terwijl iedereen eraan meebetaalde. Luiers worden straks ook achteraf gescheiden en gerecycled. Een stuk beter voor het milieu. Inwoners die incontinentiemateriaal kwijt moeten, kunnen een extra medische container aanvragen. Dit kost niets extra.

Oud papier

In Het Hogeland scheiden we afval. Zo verlagen we het restafval per huishouden. Eén van de dingen die we apart inzamelen is oud papier. Dat doen we samen met kerken, scholen en verenigingen in de gemeente.

Inzamelaars krijgen een vast bedrag per ton oud papier. De opbrengsten voor oud papier schommelen namelijk heel erg en de aparte inzameling van oud papier moet wel de moeite waard blijven voor kerken, verenigingen en scholen. Deze inzameling is erg belangrijk, omdat we zo voorkomen dat oud papier en karton in het restafval belandt. De gemeenteraad heeft daarom in oktober een garantieprijs bepaald: een vast bedrag dat inzamelaars per ton oud papier krijgen. 

Garantieprijs

De garantieprijs van oud papier wordt betaald door inwoners van Het Hogeland. De afvalstoffenheffing gaat hiervoor met € 11,46 omhoog. Zonder garantieprijs is het namelijk financieel niet haalbaar om papier apart te blijven inzamelen. Dan kunnen namelijk zelfs de kosten die inzamelaars maken niet altijd gedekt kunnen worden. Inwoners zouden dan zelf het papier naar de milieustraat moeten brengen. Gooien ze het in de grijze container, dan kost dat gemiddeld 25 euro per jaar. Dit is dus een goedkopere oplossing. 

Tijdelijke oplossing

De garantiemaatregel is tijdelijk. Op dit moment kan er namelijk nog geen definitief besluit over de inzameling van oud papier en karton worden genomen. Dat ligt aan twee dingen: de inzamelkosten stijgen en de waarde van oud papier en karton daalt doordat er minder interesse is. 

Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het inzamelen van oud papier op termijn niet meer de moeite waard is om apart in te zamelen. Daarom onderzoeken we samen met de verenigingen verschillende mogelijkheden. Hier volgt op een later moment meer informatie over.

Containers bij de weg

Vanaf 2021 gaan we op een andere manier afval inzamelen. Dit heeft ook consequenties voor de containers. Daarom hebben inwoners nieuwe containers ontvangen.

Zet uw container goed bij de straat

We zien nog regelmatig dat containers niet op de juiste manier bij de straat worden gezet. Zonde, want dan kan uw container niet goed geleegd worden. Denk daarom om het volgende:

 • Zet de bak met de opnamekraag naar de weg toe;
 • Zet de bak in setjes van 2 tegen elkaar;
 • Houd minimaal 30 cm tussen de setjes;
 • Zet de bak niet in de buurt van obstakels zoals auto’s, bomen en lantaarnpalen;
 • Zet de bak op een harde ondergrond, en niet in een bocht;
 • Zorg ervoor dat de deksel goed dicht zit;
 • Stamp het afval niet aan.
 • Er mag geen afval over de rand vallen

Hoogbouw

Woont u in hoogbouw en maakt u gebruik van een gemeenschappelijke container? Het is de bedoeling dat u dan straks een toegangspas van de container krijgt. Hier wordt nog een plan voor gemaakt. Ook voor het legen van deze containers worden de bedragen nog vastgesteld door de gemeenteraad.

Geen containerslot

Op de nieuwe containers zit geen slot. Zo besparen we kosten. In de praktijk komt het niet vaak voor dat iemand afval in andermans container gooit. Wilt u echt graag een containerslot? Dan kunt u die bij ons kopen.

Inzamelmomenten

Het kan dat de dagen waarop de containers normaal bij u worden opgehaald gaan veranderen. Dit komt doordat we de inzamelroutes verbeteren. Zo kan er efficiënter gewerkt worden. U krijgt hier nog informatie over.

Containerwissels

U betaalt straks voor het afval dat u weggooit. Dan is het belangrijk dat er goed wordt bijgehouden hoeveel afval u weggooit. Daarom heeft u één nieuwe grijze en één nieuwe groene container gekregen. Deze containers zijn voorzien van een chip.

Ook zijn alle containers in de gemeente nu even groot (240 liter). Dat is fijn, want met gelijke containers kunnen overal dezelfde vuilnisauto’s rijden.

Klein chemisch afval

Van batterijen, accu’s, verf, lijm en spaarlampen tot gootsteenontstopper en verf. Het is allemaal klein chemisch afval (kca). Dit afval bestaat vooral uit producten die giftig, brandgevaarlijk of op een andere manier schadelijk zijn. Daarom moeten ze op de juiste manier en apart ingeleverd worden.

Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld frituurvet en oude of overtollige medicijnen. Allemaal producten die niet bij het restafval moeten belanden. Soms omdat de stoffen gevaarlijk zijn voor vuilnisophalers, soms omdat ze de lucht, bodem of het grondwater vervuilen.

Bewaren en wegbrengen

Klein chemisch afval moet u thuis apart bewaren. U kunt dit afval gratis naar de milieustraten Usquert of Groningen brengen. Batterijen kunt u bij veel supermarkten en winkels inleveren.

Afval wegbrengen

Bijna al uw afval kunt u inleveren bij een van de milieustraten en vaak ook bij een gemeentewerf. Soms zelfs gratis. Sommige soorten afval kunt u kwijt in speciale containers of bij inzamelpunten.

Vanaf 2021 kunt u 4 keer per jaar gratis een aanhanger met grof huishoudelijk afval en vier keer per jaar een aanhanger grof tuinafval naar de milieustraat brengen. Bij welke milieustraat u terecht kunt, ziet u op uw persoonlijke afvalkalender.

Wat u moet weten

 • Herbruikbare spullen kunt u kwijt bij GoudGoed.
 • Op de websites van de milieustraat Usquert en milieustraat Groningen vindt u adressen, openingstijden, spelregels en eventuele kosten.
 • De milieustraat Groningen heeft 3 afvalbrengstations. Inwoners van Het Hogeland kunnen alleen terecht bij de locatie aan de Duinkerkenstraat 99.

Extra coronamaatregelen:

 • Maak altijd eerst een afspraak. Doe dit uiterlijk een dag van te voren.
 • Kom alleen als het nodig is.
 • Maximaal 2 personen per auto.
 • Betalen kan alleen met pinpas.

Op hethogeland.nl/afval/welk-afval-waar vindt u een volledige opsomming met afvalsoorten en waar u het kwijt kan.

Tarieven 2021

Heringedeelde gemeenten zoals Het Hogeland moeten ervoor zorgen dat de tarieven voor afvalinzameling en -verwerking binnen twee jaar gelijk zijn. Daarvoor is één afvalinzamelingssysteem nodig. In onze gemeente is gekozen voor Diftar+. Dus voor betalen per kilo restafval en per keer dat de grijze container wordt geleegd.

Met Diftar+ betalen inwoners een deel vaste kosten en een deel variabele kosten. Het variabele deel is afhankelijk van de hoeveelheid afval die iemand aanbiedt. Zo hoopt de gemeente inwoners te stimuleren hun afval beter te scheiden. In het Hogeland wordt nu per inwoner en per jaar zo’n 200 kilogram restafval verzameld. Dat aantal wil de gemeente reduceren. Het invoeren van een nieuw systeem en bijbehorende tarieven is daarin een eerste stap. 

Grijze en groene container

 • € 167,67 per jaar voor 1 grijze en 1 groene container
 • € 65,- per jaar voor elke extra grijze of groene container
 • € 0,26 per kilo restafval
 • € 2,- per keer dat we de grijze container ophalen

Verzamelcontainers

 • Met toegangspasje: € 167,67 per jaar en € 2,- voor elke klik of vuilniszak
 • Zonder toegangspasje: € 271,67 per jaar

Grofvuil of snoeihout laten ophalen

€ 45,- voor de 1e m3. Daarna € 35,- voor elke m3.

Omrin

Inzamelaar en verwerker van afval

Vanaf 2021 gaat afvalverwerker Omrin het huishoudelijk afval van alle inwoners van de gemeente Het Hogeland inzamelen én verwerken. Dat deed het al voor de voormalige gemeenten De Marne, Winsum en Eemsmond. Een logische keuze dus.

Omrin zamelt afval in van ruim 180.000 huishoudens in zestien Friese en drie Groningse gemeenten. Daarnaast verwerkt het voor zo’n 800.000 huishoudens het afval. Uit onderzoek kwam dat Omrin voor Het Hogeland de beste keuze is.

Grondstoffen terug winnen

Omrin wil zo veel mogelijk grondstoffen terug winnen uit afval en deze hergebruiken, doet veel aan het verminderen van CO2 en zet zich in voor een circulaire economie. Dingen die we ook bij Het Hogeland belangrijk vinden.

Vanaf 2022 lager tarief

De keuze voor Omrin was daarnaast ook financieel een goede keuze. Door lagere tarieven, goede nascheiding en diverse innovatieve ontwikkelingen verwachten wij vanaf 2022 onze afvalstoffenheffing per huishouden met tien euro te kunnen verlagen.

Nascheiding

Ook nascheiding van ons afval vindt bij Omrin plaats. Het bedrijf haalt bijvoorbeeld luiers, plastic, metaal en drankkartons uit het afval en is de technieken hiervoor steeds verder aan het verfijnen.

Aandelen

Voor de samenwerking heeft de gemeente voor 150.000 euro aandelen van Omrin aangeschaft. Dit zorgde voor eenmalige kosten, maar de tarieven voor de verwerking van afval zijn daardoor stabieler. De tarieven worden immers vastgesteld door aandeelhouders. Bij een aanbesteding is onbekend welke tarieven men kan verwachten. Daarnaast hebben we nu zeggenschap over de bedrijfsvoering en kunnen we tegelijkertijd alsnog ons eigen beleid voeren.

Afval scheiden doet u zo!

Hoe minder afval, hoe minder u betaalt. Zo werkt het nieuwe afvalsysteem van Het Hogeland. Het scheiden van afval is daarbij erg belangrijk. Maar hoe doet u dat nou? We verzamelden een aantal tips.

Naast dat het scheiden van afval u geld bespaart, is het ook nog eens hartstikke goed voor het milieu. Materialen kunnen zo namelijk beter gerecycled worden. Zo besparen we nieuwe grondstoffen en energie. Want wanneer u uw afval scheidt, blijft er minder restafval over. Een goede zaak. Restafval kan namelijk niet hergebruikt worden en moet daarom worden verbrand.

Tips

1. Koop een duo-afvalbak voor in huis

Een duo-afvalbak heeft meerdere delen. Denk aan een afvalemmer voor uw gft-afval en/of bijvoorbeeld oud papier. Zo kunt u snel en eenvoudig in huis uw afval scheiden en voorkomt u dat er ook andere materialen bij uw restafval komen.

2. Let op in de supermarkt

Het scheiden van afval begint eigenlijk al in de winkel. Kies als dat mogelijk is voor navulverpakkingen en koop zo weinig mogelijk producten die in karton én plastic verpakt zijn.

3. Textiel en glas

Textiel mag ook als het kapot is in de textielbak. Zorg wel dat het schoon is. Glas hoeft niet per se schoongespoeld zijn. Dat mag ook met deksel en restjes in de glasbak.

4. Papier

Lever papier in bij de plaatselijke vereniging of breng het gratis naar de milieustraat. Papier is zwaar en hoort niet in de grijze container.

5. Betrek uw gezin of huishouden

U kunt zelf nog zo uw best doen, maar samen is niet alleen effectiever, ook leuker. U kunt elkaar dan namelijk aanmoedigen en helpen herinneren. Praat daarom ook met uw kinderen of uw huishouden over het scheiden van afval. Want: goed voorbeeld, doet goed volgen!