Asbest

Als u asbest wilt (laten) verwijderen moet u dat online doorgeven via het Omgevingsloket. Na akkoord op uw melding of vergunningsaanvraag mag het asbest worden verwijderd.

Wat u moet weten

Via Omgevingsloket online doet u met uw DigiD een sloopmelding of een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit hangt onder andere af van de hoeveelheid asbest en sloopafval.

Als een sloopmelding voldoende blijkt krijgt u een brief van de gemeente. Deze moet u laten zien wanneer u het asbest inlevert bij de Milieustraat. Gebruik altijd een mondkap en handschoenen wanneer u asbest hanteert. Verpak het asbest dubbel in plastic of folie voordat u het wegbrengt.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inschakelen om het asbest te laten verwijderen en afvoeren.

Contact