Wethouder De Visser: ''Versterking vraagt veel van Hogelandsters"

2022 zit er bijna op. Tijdens de laatste vergadering van dit jaar keek de gemeenteraad al vooruit en stemde in met het plan van aanpak voor de versterking 2023 voor Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Bij vooruit kijken, hoort ook een terugblik. Hoe verliep die versterking het afgelopen jaar?

“De versterkingsopgave vraagt veel van onze inwoners”, zegt verantwoordelijk wethouder Mariette de Visser. “Dat was zo en dat is zo. Hogelandsters wachten lang op duidelijkheid over wanneer hun huis aan de beurt is. Verhuizen naar een tijdelijke woning is ook geen pretje; zeker niet als je daar langer woont dan verwacht. Deze opgave raakt de hele gemeenschap. Delen van dorpen en wijken veranderen in een bouwplaats. Inwoners krijgen tijdelijke woningen naast zich. Er wordt veerkracht en flexibiliteit gevraagd. De weg naar een veilige woonomgeving is geen gemakkelijke. Dat begrijp ik maar al te goed. Natuurlijk willen we de vaart er in houden. Maar zorgvuldigheid is ook een ding. Inwoners en organisaties nauw betrekken. Dat vraagt tijd. En maatwerk vooral.”

Versterking op gang

Van de 2532 gebouwen die in beeld zijn, verwacht NCG tot en met 2028 ongeveer 1.383 gebouwen in onze gemeente te moeten versterken waarvan het merendeel woningen. De opgave is op veel plekken in onze gemeente zichtbaar. De Visser: “Kijk maar eens in Bedum, Kantens, Zandeweer, Uithuizen en Uithuizermeeden. Er zijn in 2022 zes versterkte scholen opgeleverd, waarvan vier nieuwbouw plus diverse zorgwoningen. En op verschillende plekken zie je bouwborden, -keten en hekken. We staan aan de vooravond van een ingrijpende operatie, dat is duidelijk. Er gaan delen van wijken op de schop. Daarvoor komt nieuwbouw terug. We maken van de gelegenheid gebruik die wijken zoveel mogelijk te vernieuwen en te verduurzamen. Wegen, buizen en leidingen worden waar mogelijk vernieuwd en we maken de openbare ruimte duurzaam en klimaatbestendig. Kortom: Er gebeurt nogal wat.” 

Aandacht inwoners

“We moeten veel plannen en afstemmen voordat er ook maar een schop de grond in kan. En daar gaat het soms mis”, zegt De Visser. “Alle partijen willen vaart maken en die partijen zijn erg afhankelijk van elkaar. In Kantens liep het dit jaar niet goed. Óók omdat soms de zorgvuldigheid richting de inwoners niet de aandacht kreeg die het verdient. Dat leidde tot vertraging. Maar we hebben onze les geleerd: eerst uitgebreid met degenen om wie het gaat – de inwoners - in gesprek. Daarbij moeten we ook de hele dorpsgemeenschap meenemen om tot een mooi plan te komen dat meerwaarde heeft voor het dorp. Dat maakt de onderlinge samenwerking en afstemming tussen inwoners en betrokken organisaties nóg relevanter. En dit kost meer tijd en betekent helaas ook een langere doorlooptijd.

Beterschap in 2023

De NCG is verantwoordelijk is voor de versterking in Het Hogeland. De gemeente heeft op zijn beurt zorgplicht voor de inwoners. “Natuurlijk willen alle partijen die bij de versterking betrokken zijn het beste voor de inwoners. Maar Kantens bewijst dat het beter kan én moet. Daar ga ik me in 2023, samen met NCG en de woningcorporaties, sterk voor maken!”, besluit Mariette de Visser.