Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen.

In Usquert hebben we een nieuw kindcentrum laten bouwen. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd. Het gebouw van het nieuwe kindcentrum is al klaar. Afhankelijk van het weer volgt het nieuwe schoolplein eind 2022 of in 2023.

Meer informatie

Meer weten over versterking Usquert? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.