Versterking Usquert

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. In Usquert bouwen we een nieuw kindcentrum. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd.

Kindcentrum Usquert

Het nieuwe kindcentrum komt op de plek van de huidige school. Tijdens de bouw blijft een deel van de oude school staan. Er zijn 2 tijdelijke lokalen bijgekomen. Zo zijn er genoeg leslokalen voor de kinderen. Het gebouw van het nieuwe kindcentrum is in het derde kwartaal van 2022 klaar. Het nieuwe schoolplein volgt gauw daarna, in het derde of vierde kwartaal van 2022.

Meer informatie

Meer weten over versterking Usquert? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.