Woonzorgcentrum de Mieden

Woonzorgcentrum de Mieden moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Scholen

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. Basisscholen brengen we zo mogelijk onder in kindcentra. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd.

Dr. R.J. Damschool

Voor de Dr. R.J. Damschool hebben we een nieuwe school gebouwd op de oude plek. Tijdens de bouw in 2020/2021 kregen de kinderen les in een tijdelijk gebouw. De nieuwe school heet Prisma.

Kindcentrum De Noordkaap en De Sterren

Het gebouw van twee-onder-een kapschool De Sterren en de Noordkaap gaan we versterken. In het schoolgebouw doen we kleine aanpassingen en verbouwingen. Het gebouw krijgt ledverlichting. Het parkeerterrein breiden we uit. Voor de peuters maken we een plein. De fietsenstalling komt op een andere plek. De werkzaamheden zijn in oktober 2021 begonnen. Tijdens de versterking en verbouwing krijgen de kinderen les in de tijdelijke school bij de sporthal.

  • Op 11 april 2002 is de verbouwing van de Sterren klaar.
  • In de meivakantie 2022 start de verbouwing van de Noordkaap. Dit duurt tot oktober of november 2022. Tegelijk met deze verbouwing gaan we het voorterrein aanpassen, vergroten en vergroenen. De nieuwe parkeerplaatsen zijn al klaar. 

Meer informatie