Versterking Uithuizermeeden

Woonzorgcentrum de Mieden

Woonzorgcentrum de Mieden moet bouwkundig worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het versterkingsplan. Daarna gaan team woonzorgpand Hunsingoheerd, NCG en gemeente samen het plan uitwerken en inwoners en omwonenden informeren.

Scholen

Wij maken het basisonderwijs toekomstbestendig door schoolgebouwen te versterken en te vernieuwen. Basisscholen brengen we zo mogelijk onder in kindcentra. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd.

Dr. R.J. Damschool

Voor de Dr. R.J. Damschool bouwen we een nieuwe school op de bestaande locatie. Naast de sporthal Scherphorn is een tijdelijke school gebouwd. 143 kinderen krijgen daar sinds mei 2020 les. Na de herfstvakantie van 2021 verhuizen de kinderen naar de nieuwe school, die Prisma zal heten.

Kindcentrum De Noordkaap en De Sterren

Het gebouw van twee-onder-een kapschool De Sterren en de Noordkaap gaan we versterken. In het schoolgebouw doen we kleine aanpassingen en verbouwingen. Het gebouw krijgt ledverlichting. Het parkeerterrein breiden we uit. Voor de peuters maken we een plein. De fietsenstalling komt op een andere plek. De werkzaamheden starten in oktober 2021. Tijdens de verbouwing krijgen de kinderen les in de tijdelijke school bij de sporthal.

Meer informatie