Versterking Roodeschool

Nieuw kindcentrum De Dobbe

We maken alle basisscholen in Het Hogeland aardbevingsbestendig. Samen met schoolbestuur Lauwers en Eems bouwen we in Roodeschool een nieuw kindcentrum voor sws De Dobbe. Het nieuwe centrum biedt plek voor ruim 70 leerlingen. Met Stichting KindH krijgt ook kinderopvang hierin een plek.

Nieuwe plek

Het nieuwe kindcentrum komt op een nieuwe plek, aan de Zuster Kortestraat. Dichtbij de gymzaal en het voetbalveld. Op de nieuwe plek stonden eerder huizen van de woningstichting. Deze heeft de gemeente gekocht en gesloopt. De leerlingen blijven in hun oude school tot het nieuwe kindcentrum klaar is. Als de kinderen zijn verhuisd, verkoopt de gemeente de oude school.

Planning

De bouw is gestart op 17 januari 2022. We verwachten dat het nieuwe kindcentrum eind 2022 klaar is.

De bouwplaats

We hebben veel aandacht voor veiligheid op en om de bouwplaats. Voor aan- en afvoer van materialen houden we rekening met de schooltijden.

Meer informatie

Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.