Versterking Roodeschool

Nieuw kindcentrum De Dobbe

Vanwege de gaswinning en het risico op aardbevingen maken we alle basisscholen in Het Hogeland aardbevingsbestendig. Samen met schoolbestuur Lauwers en Eems bouwen we in Roodeschool een nieuw kindcentrum voor sws De Dobbe. Met Stichting KindH krijgt ook kinderopvang hierin een plek. 

Nieuwe plek

Het nieuwe kindcentrum komt op een nieuwe plek, aan de Zuster Kortestraat. Dichtbij de gymzaal en het voetbalveld. Op de nieuwe plek staan momenteel huizen van de woningstichting. Deze heeft de gemeente gekocht. Zodra de huurders zijn verhuisd slopen we deze huizen. De leerlingen blijven in hun oude school tot het nieuwe kindcentrum klaar is. Het nieuwe centrum biedt plek voor ruim 70 leerlingen. Als de kinderen zijn verhuisd, verkoopt de gemeente de oude school. 

Definitief ontwerp

We hebben het voorlopige ontwerp van het gebouw uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De kavel is ongeveer één derde kleiner geworden. De gemeente wil de extra kavels naast de school als bouwgrond uitgeven. Ook de kiss en ride-zone hebben we aangepast. De gevels bekleden we met Rockpanel. Daardoor ziet het er natuurlijk uit. Voor een goede luchtbehandeling maken we 2 schoorstenen op het dak. 

Verkeerscommissie

De verkeers- en pleincommissie heeft goed gekeken naar de inrichting van het schoolplein en het verkeer eromheen. We hebben het zo veilig mogelijk gemaakt voor iedereen.

Aanbesteding

De stuurgroep heeft het definitieve ontwerp goedgekeurd. De stuurgroep bestaat uit de schoolbesturen en de wethouder. Het ontwerpteam maakt het ontwerp verder klaar voor de aanbesteding. We gaan opdrachten verlenen voor de bouw en voor de technische installaties. Bij de aanbesteding kiezen we aannemers uit Noordoost Nederland die passen bij de omvang van het werk. Naar verwachting start de bouw in december 2021 en is het in augustus 2022 klaar.

Meer plannen voor Roodeschool