Nieuw kindcentrum De Dobbe

We maken alle basisscholen in Het Hogeland aardbevingsbestendig. Samen met schoolbestuur Lauwers en Eems hebben we in Roodeschool een nieuw kindcentrum gebouwd voor sws De Dobbe. Het nieuwe centrum biedt plek voor ruim 70 leerlingen. Met Stichting KindH heeft ook kinderopvang en peuterspeelzaal een plek in het kindcentrum.

Nieuwe plek

Het nieuwe kindcentrum staat op een nieuwe plek, aan de Zuster Kortestraat. Dichtbij de gymzaal en het voetbalveld. Op de nieuwe plek stonden eerder huizen van de woningstichting. Deze heeft de gemeente gekocht en gesloopt. Sinds oktober 2022 krijgen de kinderen les in het nieuwe gebouw. De gemeente gaat het gebouw van de oude basisschool verkopen.

Meer informatie

Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.