Versterking scholen

De gemeente Het Hogeland maakt het basisonderwijs toekomstbestendig door een groot aantal basisscholen onder te brengen in kindcentra. Daarnaast worden sommige schoolgebouwen versterkt.

De versterking en vernieuwing van scholen in de oude gemeente Bedum is afgerond. Nu werken we aan die in de oude gemeente Eemsmond.

Schoolgebouwen

Dr. R.J. Damschool, Uithuizermeeden

Voor de Dr. R.J. Damschool bouwen we een nieuwe school op de bestaande locatie. Naast de sporthal Scherphorn wordt een tijdelijke school gebouwd. De Dr. Damschool neemt er rond de zomervakantie 2020 intrek in. De nieuwe school moet rond de zomervakantie van 2021 klaar zijn.

Kindcentrum De Noordkaap en De Sterren in Uithuizermeeden

Twee-onder-een kapschool De Sterren en de Noordkaap krijgen te maken met versterking van het huidige, vrij nieuwe gezamenlijke gebouw. In overleg met de scholen en opvang brengen we ook meteen ledverlichting aan en doen we een kleine verbouwing. De versterking moet in oktober 2020 beginnen en rond de zomervakantie 2021 klaar zijn. Tijdens het werk wordt er waarschijnlijk gebruik gemaakt van tijdelijke huisvesting naast de huidige school.

Nijenstein in Zandeweer

De school Nijenstein in Zandeweer versterken we bouwkundig. De voorbereiding van de werkzaamheden is afgerond. De uitvoering is gepland in de meivakantie en zomervakantie 2020. Daardoor is tijdelijke huisvesting niet nodig. Het gymlokaal wordt op termijn vervangen door nieuwbouw.

Het Hogeland College Warffum

We verwachten dat Het Hogeland College in Warffum bouwkundig versterkt wordt. De voorbereiding staat in de startfase. Deze versterking zal veel tijd kosten door de grootte van het gebouw en de omvang van de ingreep. We denken dat een tijdelijke school nodig is. De uitvoering start naar verwachting in de zomervakantie van 2021.

Het Hogeland College Uithuizen

Voor Het Hogeland College in Uithuizen staat een bouwkundige versterking gepland. Door de grootte van het gebouw gebeurt dit in delen. De praktijkhal wordt als eerste aangepakt. Het gedeelte met de leslokalen is in 1962 gebouwd. Met de school kijken we of een combinatie van gedeeltelijke versterking en nieuwbouw haalbaar is. De uitvoering begint waarschijnlijk midden 2021. De kinderen moeten tijdens de bouwperiode naar een tijdelijke school.

Sporthal De Mencke in Uithuizen

Gebleken is dat sporthal De Mencke in Uithuizen bouwkundig versterkt moet worden. Dat gaan we zoveel mogelijk doen in de vakantieperiodes.

Kindcentra

Kindcentra zijn voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn erin samengevoegd.

Kindcentrum Warffum

Samen met de scholen Jansenius de Vries en De Rank zoeken wij een plek in Warffum om een nieuw kindcentrum te bouwen. Dit centrum bestaat uit basisscholen met peuterspeelzaal. We hebben de oude KPN-locatie aan de A.G. Bellstraat onderzocht. Mede door de petitie van de medezeggenschapsraad om meer op afstand van de 5G zendmast te bouwen valt deze locatie af. In mei 2020 besluit de gemeente over de locatie. Een projectgroep met mensen van de school en van de gemeente bereidt het ontwerp voor. De bouw start naar verwachting in de zomer van 2021.

Kindcentrum Usquert

Het nieuwe kindcentrum van Usquert komt op de plek van de huidige school. Samen met de school maken wij een plan waarin een deel van de bestaande school tijdelijk blijft staan. Hierdoor is op de kavel voldoende ruimte om te bouwen. Een projectgroep met mensen van de school en van de gemeente bereidt het ontwerp voor. De bouw start naar verwachting in de zomer van 2021.

Kindcentrum De Dobbe Roodeschool

Voor school De Dobbe in Roodeschool werd eerst aan versterking gedacht. Inmiddels heeft het schoolbestuur de voorkeur voor nieuwbouw. Wij willen hieraan meewerken als dit binnen het bouwbudget blijft. We onderzoeken of de peuterspeelzaal hierbij gevoegd kan worden. En of er mogelijkheden zijn om ergens anders te bouwen. We verwachten in mei 2020 een keuze voor de plek van de nieuwe school te maken. Als de bouw op een andere plek is, dan blijft De Dobbe tijdens die bouwperiode in gebruik als school. Een projectgroep met mensen van de school en van de gemeente bereidt het ontwerp voor. De bouw start naar verwachting in de zomer van 2021.

Kindcentrum Klinkenborg Kantens

Of de Klinkenborg in Kantens wordt versterkt of nieuwbouw krijgt, wordt momenteel bekeken. Ook onderzoeken we de noodzaak van een tijdelijke school. Een projectgroep met mensen van de school en van de gemeente is bezig met de voorbereidingen. De bouw start naar verwachting in januari 2021.

Scholen die al zijn versterkt

Alle versterkte scholen zijn BENG: Bijna energieneutraal gebouw.

De Horizon Bedum

De oude Horizon in Bedum is in 2017 vervangen door een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school. De kinderen hebben een jaar in een tijdelijke school gezeten. Sinds januari 2018 krijgen ze les in het nieuwe gebouw.

De Walfridus in Bedum

Bij de Walfridus in Bedum is het oudste deel van de school versterkt en verduurzaamd. De aanbouwen zijn vervangen door aardbevingsbestendige en duurzame nieuwbouw. De kinderen hebben een jaar in een tijdelijke school gezeten. Sinds januari 2018 krijgen ze les in de nieuwe school.

De Regenboog in Bedum

De Regenboog in Bedum is het enige rijksmonument in het scholenprogramma. Het monumentale deel is in de oude stijl gebleven tijdens de versterking en verduurzaming. De aanbouw is vervangen door nieuwbouw en samengevoegd met het monumentale deel. De kinderen zijn tijdens de bouw een jaar in een tijdelijke school ondergebracht. Sinds oktober 2019 krijgen ze les in de vernieuwde school.

Togtemaarschool in Bedum

Naast de oude Togtemaarschool in Bedum is een nieuwe aardbevingsbestendige en duurzame school gebouwd. De kinderen krijgen er sinds januari 2020 les. De oude school maakt plaats voor een park met geïntegreerde skatebaan en parkeerplaatsen voor de school.

Nieuwe School Uithuizen (NSU)

Basisscholen De Schelp, Willem-Alexander en Brunwerd zijn samengegaan in één nieuwe brede school: NSU. Deze school is aardbevingsbestendig en duurzaam gebouwd. Sinds oktober 2019 zijn ongeveer 450 leerlingen verhuisd naar de nieuwe brede school.

't Groenland en Mauritshal in Zuidwolde

Basisschool ’t Groenland in Zuidwolde is nu multifunctioneel in gebruik. Zo is de gymzaal Mauritshal bouwkundig versterkt en aan het ’t Groenland verbonden. Ook zijn de buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal hier ondergebracht. Een stuk nieuwbouw biedt nog extra ruimte voor het dorpshuis.

Scholenprogramma Noord-Groningen

De versterking van de schoolgebouwen in Het Hogeland is onderdeel van het scholenprogramma aardbevingsgebied Noord-Groningen. Daarin worden 102 scholen aardbevings- en toekomstbestendig gemaakt.