Versterking Kantens

In Kantens wordt de versterkingsopgave grootschalig opgepakt. Dat geldt voor particuliere woningen en 46 huurwoningen van De Delthe. Ook komt er een nieuw gebouw voor basisschool Klinkenborg.

Eerst hebben we samen met de inwoners een plek gezocht voor 20 tijdelijke woningen. Dit is nodig voor bewoners die hun woning moeten verlaten tijdens de versterking of herbouw van hun huis.De woningen staan inmiddels aan de Bredeweg, ten westen van het bosgebied.

Ideeën inwoners

De gemeente is met de inwoners van Kantens in gesprek over de mogelijkheden van de versterking voor de toekomst van het dorp. In september 2020 presenteerde KAW architecten de vernieuwde ‘Identiteitsstudie Kantens’, met daarin een actuele schets van Kantens. De ideeën van de inwoners nemen we op in het ‘toekomstplan Kantens’.

Nieuwe school

Basisschool OBS Klinkenborg maken we aardbevingsbestendig. We bouwen een nieuwe school op de plek waar de oude school stond. Korfker architecten maakte het ontwerp. In de nieuwe school komt ook een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Eind 2021 is de nieuwe school klaar.

Groen dak

De nieuwe school krijgt een groen dak. In juli 2021 leggen we de dakpannen en in augustus brengen we sedum aan. Dat zijn vetplantjes die erg sterk zijn. In de winter beschermen ze tegen de kou en in de zomer houden ze de warmte tegen.

Aandacht voor kinderen

Totdat de nieuwe school klaar is gaan de kinderen naar een tijdelijke school. Deze staat iets verderop aan de Pastorieweg. Op 1 maart 2021 verhuisden zo’n 45 leerlingen daar naartoe. Stichting De Wijk De Wereld hielp de kinderen op weg naar het nieuwe begin. En met het afscheid van hun oude vertrouwde school. Dat gebeurde met muziek, poëzie en theater. De Wijk De Wereld legt zo de herinneringen en favoriete plekken van de kinderen vast.  

Planning nieuwe basisschool

 • 2020 t/m januari 2021
  ontwerpfase
 • februari
  vergunningaanvraag
 • februari/maart
  verhuizen naar tijdelijke school
 • februari/maart
  bouwplaatsinrichting, sloop
 • maart
  start bouw nieuwe school
 • oktober 2021
  oplevering van het gebouw
 • oktober/november
  de leerlingen verhuizen naar de nieuwe school

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de nieuwsbrief Versterking Kantens. U krijgt de nieuwsbrief dan per e-mail toegestuurd. Wilt u geen nieuwsbrief meer? Meld u dan af.

Meer informatie

Meer weten over versterking Kantens? Mail naar aardbevingen@hethogeland.nl of bel met ons via 088 - 345 88 88.