Verlaging WOZ-waarde bij aardbevingsschade

Als u aardbevingsschade heeft aan uw woning of pand, dan kunt u het schaderapport naar de gemeente sturen. Wij kunnen dan bij de bepaling van de WOZ-waarde rekening houden met de aanwezige schade.

Voorwaarden

  • U heeft overeenstemming met de NAM, het Centrum voor Veilig Wonen (CVW) of de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMB) over de schade aan uw woning.
  • De aardbevingsschade is op 1 januari 2019 nog niet hersteld.

Schade doorgeven

Eigenaren van huizen of andere panden in de voormalige gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum hebben in december 2018 een brief met inlogcode gekregen. Hiermee kunt u uw schaderapport online indienen. Kies uw gemeente en geef uw schade online aan ons door. Bij de melding moet u uw schaderapport meesturen.

Een taxateur beoordeelt uw verzoek en gaat na of de aardbevingsschade invloed heeft op de WOZ-waarde. U ontvangt van ons vervolgens een schriftelijke reactie.

Eerder al aardbevingsschade gemeld

Een eerdere inhouding van het schadebedrag op de WOZ-waarde vervalt automatisch op 1 januari 2019. Wij gaan er van uit dat de schade op die dag hersteld is. Is de schade op 1 januari 2019 buiten uw schuld om nog niet hersteld? Meld de schade dan opnieuw aan ons. Voeg bij uw melding naast het schaderapport ook een bewijs toe waaruit blijkt dat de schade nog niet is hersteld, bijvoorbeeld correspondentie tussen u en het CVW.

Gevolgen ingehouden aardbevingsschade op belastingaanslag

Iedere € 1.000,- lagere WOZ-waarde betekent dat u enkele euro’s minder OZB hoeft te betalen. Uw schadebedrag wordt ingehouden op de niet afgeronde WOZ-waarde. Een schademelding van een paar honderd euro of enkele duizenden euro’s is dus niet of slechts van beperkte invloed op de door u te betalen OZB.

Meer informatie

Bel of mail de gemeente: 088 - 345 88 88, gemeente@hethogeland.nl.