Subsidies en regelingen

Subsidies en regelingen voor inwoners en ondernemers in het aardbevingsgebied.

Verlaging WOZ-waarde

Heeft u aardbevingsschade, dan kunt u het schaderapport naar ons toesturen. Wij kunnen daar dan rekening mee houden bij de bepaling van de WOZ-waarde.

Regeling vergoeding tekort herstelkosten acceptanten aanbod NAM

Kreeg u vergoeding voor aardbevingsschade maar is dit niet genoeg om de schade te herstellen? Dan kunt u bij de provincie Groningen gebruik maken van de regeling vergoeding tekort herstelkosten acceptanten aanbod NAM.

Voor ondernemers: Economic Board Groningen

Ondernemers in het aardbevingsgebied kunnen voor subsidie of advies terecht op de website van Economic Board Groningen. EBG zet zich in voor meer bedrijvigheid en meer banen in het aardbevingsgebied.

Meer regelingen

Voor inwoners van het aardbevingsgebied zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Kijk op de website van de Nationaal Co√∂rdinator Groningen.