Schade melden

Heeft u schade door gaswinning? Meld uw schade bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Klachten

Over schadeafhandeling

De Onafhankelijke Raadsman bekijkt klachten over de afhandeling van schadeclaims door de NAM en het Instituut Mijnbouwschade Groningen en probeert waar mogelijk te bemiddelen. Kijk op Onafhankelijkeraadsman.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

Over twijfel rondom herkomst schade

Is er discussie over of uw schade wel door gaswinning is veroorzaakt? Vraag de Onafhankelijk Technische Commissie Bodembeweging om advies. Zij onderzoeken of de schade inderdaad is ontstaan door de gaswinning.