Schade melden

Heeft u schade door gaswinning? Meld uw schade bij het Instituut Mijnbouw Groningen.

Klachten

Over schadeafhandeling

De Onafhankelijke Raadsman bekijkt individuele klachten over de afhandeling van schadeclaims door de NAM of het Tijdelijk Instituut Mijnbouw Groningen en probeert waar mogelijk te bemiddelen. Kijk op Onafhankelijkeraadsman.nl of u hiervoor in aanmerking komt.

Over twijfel rondom herkomst schade

Is er discussie over of uw schade wel door gaswinning is veroorzaakt? De Onafhankelijk Technische Commissie Bodembeweging onderzoekt of de schade aan uw pand is ontstaan door de gaswinning.